Κούρεμα χρέους σε ποσοστό 70%.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας «κούρεψε» από το χρέος προς τις τράπεζες ύψους 145.000,00 € τα 100.000,00 €. Ενώ ο οφειλέτης έπρεπε αρχικά να καταβάλει 800,00 € μηνιαίως, τώρα πια θα πρέπει να πληρώνει μηνιαίως μόνο το ποσό των 212,00 €. Πρόκειται για έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είναι παντρεμένος με ιδ. Υπάλληλο, έχει στην κυριότητά του μόνο ένα σπίτι και 1 αυτοκίνητα και είναι πατέρας 3 παιδιών.

Υπόθεση του γραφείου μας

Κούρεμα χρέους σε ποσοστό 63%.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας «κούρεψε» από το χρέος προς τις τράπεζες ύψους 215.000,00 € τα 135.000,00 €. Οι οφειλέτες ενώ αρχικά έπρεπε να καταβάλουν ως δόση δανείου το ποσό των 2.250 € μηνιαίως, τώρα πια υποχρεούνται να πληρώνουν μηνιαίως (από κοινού) μόνο το ποσό των 310,00 €. Πρόκειται για ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων οι μισθοί έχουν περικοπεί σε ποσοστό 40%. Έχουν μόνο ένα σπίτι κατά ½ εξ αδιαιρέτου 2 αυτοκίνητα και 4 παιδιά.

Υπόθεση του γραφείου μας