Aside

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Άρθρα 931, 941, 942, 953, 1274 ΑΚ, 686 επ ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2801

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

Προθεσμία διάρρηξης. Τεκμαιρώμενη γνώση του τρίτου όταν αυτός είναι σύζυγος, ή συγγενής σε ευθεία γραμμή η σε πλάγια γραμμή εξ αίματος έως και τον τρίτο βαθμό ή εξ αγχιστείας ως το δεύτερο. Η σύμβαση εγγύησης αποτελεί παρεπόμενη σύμβαση σε σχέση με την κύρια οφειλή.

Αίτηση τράπεζας με την οποία ζητά με ασφαλιστικά μέτρα να της επιτραπεί η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο που ο εγγυητής μεταβίβασε προς την κόρη του στα πλαίσια γονικής παροχής, ενώ εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητά του και άλλο ακίνητο μεγάλης αξίας.

Ταυτόχρονα με αγωγή της ενώπιον του Π Πρ, η Τράπεζα ζητά τη διάρρηξη της δικαιοπραξίας, χωρίς όμως προηγούμενα να έχει καταγγείλει την κύρια σύμβαση δανείου με τον δανειολήπτη. Νόμιμη κατ’ αρχήν η αίτηση να εγγραφεί υποθήκη ακόμη και σε ακίνητο που έχει ήδη μεταβιβασθεί, εφόσον αυτό μεταβιβάσθηκε εικονικά. Προαπαιτούμενο η πιθανολόγηση της ύπαρξης της απαίτησης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία του εγγυητή και του πρωτοφειλέτη υπερκαλύπτουν την απαίτηση και απέρριψε την αίτηση.

Κατά την ημερομηνία συζήτησης της αγωγής, η τράπεζα, αφού δεν μπόρεσε να επιτύχει την εγγραφή αναγκαστικής προσημείωσης ενώ εξακολουθούσε να μην καταγγέλλει την κύρια δανειστική σύμβαση, αναγκάσθηκε να παραιτηθεί του δικογράφου της αγωγής της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-6-2014

 

Aside

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

Άρθρα 302 παρ.1, 28 ΠΚ, 352, 365, 219 παρ.2 ΚΠΔ, 213 παρ.1 ΣΠΚ, αρ.10 παρ.5 ΠΔ 237/1986 914, 300, 927, 929, 931 ΑΚ Ν ΓπΝ/ 1911

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3025

 

Η συνεπεία της αναπηρίας ή παραμόρφωσης ανικανότητα προς εργασία εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζημία αποτελεί βάση αξίωσης προς αποζημίωση .

Είσοδος ΙΧΕ αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα και σύγκρουσή του με αντιρρόπως κινούμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο. Το πρώτο όχημα ανεφλέγη και οι δύο επιβαίνοντες σ’ αυτό απανθρακώθηκαν. Τραυματισμός των τεσσάρων ατόμων του δευτέρου αυτοκινήτου και αναπηρία της συζύγου του κατηγορουμένου – οδηγού του δευτέρου ΙΧΕ.

Το Πενταμελές Ναυτοδικείο Ιωαννίνων κήρυξε παμψηφεί αθώο τον εντολέα μας – κατηγορούμενο ανθρωποκτονίας από αμέλεια μη οικείου του κατά συρροή, ελλείψει υπαιτιότητας αφού προέκυψε ότι δεν είχε στην διάθεσή του το περιθώριο του αποτρεπτικού ελιγμού όπως απέδειξε η έκθεση αυτοψίας του τροχαίου ατυχήματος της Τροχαίας, δεδομένης της ιδιαίτερα κοντινής απόστασης των δύο οχημάτων όταν το πρώτο αυτοκίνητο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, δεδομένης της μορφολογίας του εδάφους και της συνεχούς κίνησης οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα. Επίσης λόγω της καλής ορατότητας και της κατάστασης του οδοστρώματος δεν προέκυψαν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επέβαλλαν στον κατηγορούμενο να βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η εκτροπή του πρώτου αυτοκινήτου οφειλόταν σε παράγοντες που αφορούσαν αποκλειστικά τον ίδιο τον θανόντα – οδηγό του πρώτου αυτοκινήτου μη εξωτερικά εμφανείς στον κατηγορούμενο, τους οποίους σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να προβλέψει.

Ακολούθως ο εντολέας μας και οι επιβαίνοντες στο όχημά του στράφηκαν με αγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν ασφαλισμένο το πρώτο όχημα για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, ζητώντας αποζημίωση για την αποκατάσταση την υλικής ζημίας τους και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου αφού απέρριψε την ένσταση της ασφαλιστικής εταιρίας περί συνυπαιτιότητας, δέχτηκε την αγωγή επιδικάζοντας χρηματικές ικανοποιήσεις ύψους 70.000,00 περίπου €.

Επίσης το Δικαστήριο δέχθηκε ότι επιτρέπεται η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρίας ή παραμόρφωσης του σώματός του, η παροχή ενός εύλογου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας και παραμόρφωσης χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία που δεν δύναται να προσδιοριστεί. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό εξευρίσκεται με βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης αφενός και την ηλικία του παθόντος αφετέρου. Επομένως για τον υπολογισμό της χρηματικής παροχής του 931 ΑΚ δεν έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα επί αξίωσης αποζημίωσης του άρθρου 929 ΑΚ.

Το Δικαστήριο δέχτηκε το αίτημα της ενάγουσας σχετικά με την κατ άρθρο 931 ΑΚ αποζημίωσή της καθώς παρά την παρέλευση 5 ετών από το τροχαίο ατύχημα η ενάγουσα δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως και η αναπηρία που έχει προκληθεί σ αυτήν (συνιστάμενη στην γωνίωση της σπονδυλικής της στήλης) θα επιδράσει δυσμενώς στο μέλλον της δηλαδή στην επαγγελματική οικονομική και κοινωνική της εξέλιξη αφού κατά τα διδάγματα της κοινή πείρας η αναπηρία αυτή αποτελεί αρνητικό στοιχείο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της οικονομικής εξέλιξης και προαγωγής της δεδομένου ότι ήταν 40 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος και της επιδίκασε πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση, ύψους 20.000,00 € επιπλέον.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 16-6-2014

 

Aside

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Άρθρα 15, 42 του Ν.344/1976, 782 ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3061

 

 

Η αιτούσα επικαλούμενη άμεσο έννομο συμφέρον της ζητά από το Ειρηνοδικείο Άρτας να διαταχθεί ο ληξίαρχος να προβεί σε διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησής και βάπτισής της ως προς το πατρώνυμο της από «Παναγιώτης» σε «Παναγιώτης – Χαράλαμπος» καθώς και να διαταχθεί ο Ληξίαρχος όπως επιμεληθεί της εγγραφής διόρθωσης αυτής στα ληξιαρχικά βιβλία.Αντικείμενο της δίκης αποτελεί η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών, σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στη ληξιαρχική πράξη της οποίας ζητείται διόρθωση. Η διόρθωση αποβλέπει να επέλθουν εκείνες μόνο οι μεταβολές που ανταποκρίνονται στην αλήθεια των γεγονότων αδιάφορο αν τα σφάλματα προήλθαν από παραδρομή ή ψευδή δήλωση. Η απόφαση που εκδίδεται ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη. Ο δε ληξίαρχος θα υποχρεωθεί στην σύνταξη ή συμπλήρωση αυτών ως προς τα άνω πραγματικά γεγονότα μόνο με τον εξαναγκαστικό μηχανισμό της διοικήσεως. Επίδοση της αίτησης προς τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Το Δικαστήριο δεχόμενο την αίτηση, έκρινε πως το έννομο συμφέρον της αιτούσας είναι αυτονόητο, δεδομένου ότι η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης αφορά την προσωπική της κατάσταση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 16-6-2014

Aside

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο – αντικείμενο δωρεάς κι επικουρικά παροχή δικαστικής μεσεγγύησης).

 

Άρθρα 939, 941, 943 παρ.1, 939 ΑΚ, 682 επ., 725, 726, 727, ΚΠολΔ.

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2925

 

Εταιρία Ε.Π.Ε «…» με αντικείμενο ετοίμων ενδυμάτων σύναψε με ομόρρυθμο εταίρο ομόρρυθμης εταιρίας Ο.Ε. «…» διαδοχικές προφορικές συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων της. Ενώ η εταιρία Ε.Π.Ε «…»   πώλησε και παρέδωσε στον αντισυμβαλλόμενό της τα εμπορεύματα, εκείνος δεν προέβη στην εξόφληση του τιμήματος, παρά την παραλαβή των εμπορευμάτων και τη λήξη της πίστωσης. Κατόπιν αυτού, η εταιρία Ε.Π.Ε «…» πέτυχε την έκδοση Διαταγής πληρωμής εις βάρος της Ο.Ε. «…» η οποία επιδόθηκε στον ομόρρυθμο εταίρο.

Ο ανωτέρω ομόρρυθμος εταίρος μεταβίβασε αιτία δωρεάς προς τρίτο (πατέρα του) ακίνητο ιδιοκτησίας του, πριν τη σύναψη των αγορών.

Η Ε.Π.Ε «…» άσκησε αγωγή διαρρήξεως της ανωτέρω δικαιοπραξίας (δωρεάς) ως καταδολιευτικής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και παράλληλα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο – κι επικουρικά παροχή δικαστικής μεσεγγύησης συντηρητικής κατάσχεσης.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έκρινε ότι κατά το χρόνο σύναψης της δωρεάς (δικαιοπραξίας) ο ομόρρυθμος εταίρος και η ομόρρυθμη εταιρία της οποίας ήταν εταίρος και ευθυνόμενος έτσι για τα χρέη της δεν είχε την ιδιότητα του οφειλέτη της ενάγουσας, συνεπώς η αγωγή διάρρηξης δεν ασκήθηκε νομίμως.

Ως προς την κύρια βάση του αιτήματος: Η αίτηση ασφαλιστικών είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη αφού δεν έχει διαταχθεί διάρρηξη της ανωτέρω δικαιοπραξίας (δωρεάς) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αλλά ούτε και παρασχέθηκε η συγκατάθεση τρίτου κυρίου του ακινήτου, για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητό του.

Ως προς την επικουρική βάση του αιτήματος: Σχετικά με την παροχή δικαστικής μεσεγγύησης το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κρίνοντας ότι δεν αρκούν για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων ούτε ο γενικός κίνδυνος πιθανής μεταβολής στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης των καθ΄ων αλλά ούτε και η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ΄ου – οφειλέτη ομορρύθμου εταίρου. Αντίθετα πιθανολογήθηκε ότι υφίστανται περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω ομόρρυθμου εταίρου μέλους της εταιρίας που την καθιστούν φερέγγυα καθώς στο μεταξύ διάστημα έλαβε χώρα συμφωνία ρύθμισης οφειλής της απαίτησης της αιτούσας η οποία τηρείται εκ μέρους της ομόρρυθμης εταιρίας,(προσκομίστηκαν τραπεζικές αποδείξεις) συνεπώς καθίσταται ανίσχυρη η επίκλησή της αιτούσας περί κινδύνου μη ύπαρξης αξιόχρεου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη.

Ομοίως για τους ίδιους λόγους το Π Πρ Πρέβεζας απέρριψε την αγωγή περί καταδολιεύσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 23-5-2014

Aside

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΥ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΥ

Άρθρα 105, 106 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 625

Παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου. Αρ. 105, 106 ΑΚ. Αποζημίωση. Επιλογή άλλου ιατρού αντί του ενάγοντα δια τη θέση του Επιμελητού Α` σε Νοσοκομείο, επειδή ο τελευταίος δεν είχε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα λόγω ελλείψεως προσφάτου νοσοκομειακής εμπειρίας. Ορθή η κρίση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ότι μη νόμιμα κηρύχθηκε μη διοριστέος και ότι πρέπει να του αποκατασταθεί η υλική ζημία (λαμβάνοντας τις αποδοχές του ιατρού Επιμελητή Α`) και την ηθική ζημιά. Ένσταση εναγομένου για συμψηφισμό ζημιάς και κέρδους. Δεν χωρεί γιατί η ζημιά του ενάγοντα δεν μπορεί να συμψηφισθεί με την ωφέλεια που αποκόμισε από την απασχόληση του στο ΙΚΑ όσο και από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, γιατί η ωφέλεια προήλθε από διαφορετική αιτία. Δέχεται εν μέρει αγωγή.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Με παρατηρήσεις Κώστα Μπέη στη ΔΙΚΗ.

 

Aside

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

Άρθρα 966 παρ.3, 933, 686 επ., 999, ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2633

 

Καταβολή προκαταβολής για αγορά ΙΧ αυτοκινήτου. Η πωλήτρια υπεξαίρεσε το ποσό της προκαταβολής και αναγκάσθηκε δικαστικά να επιστρέψει το ποσό το οποίο αδικαιολογήτως εισέπραξε. Άρνηση εναγομένης και αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της. Παρά τη διενέργεια δύο πλειστηριασμών, δεν εμφανίζεται πλειοδότης.

Η αιτούσα ζητά κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων να ορισθεί νέος πλειστηριασμός ακινήτου ιδιοκτησίας της αντιδίκου της με χαμηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς διότι οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί είχαν ματαιωθεί λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι ματαιώσεις των εν λόγω πλειστηριασμών πιθανολογούνται ότι οφείλονται στο γεγονός ότι η ορισθείσα αξία του ακινήτου είναι υψηλότερη σε σχέση με την πραγματική. Συνεπώς, το Δικαστήριο επέβαλλε να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου και να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 29-5-2014

Aside

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2609

Άρθρα ΠΔ 34/95, Άρθρα 579, 581 ΑΚ

 

Το μίσθιο φέρει πολεοδομικές υπερβάσεις γνωστές και αποδεκτές σε μισθωτή και εκμισθωτή αφού με αυτές επήλθαν ουσιώδεις βελτιώσεις στο μίσθιο και την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του. Στη σύμβαση αναφέρεται το μίσθιο με το νόμιμο εμβαδόν του πριν την τέλεση των υπερβάσεων. Δεν αναφέρεται ότι υπάρχει άλλος ένας όροφος (αυθαίρετος), ο οποίος όμως δεν εκμισθώνεται τυπικά.

Ο μισθωτής, ο οποίος διαπιστώνει ότι η μίσθωση δεν είναι επωφελής για αυτόν, ένα χρόνο μετά, απευθύνεται στο Δήμο και ζητά με αίτησή του τη σφράγιση του καταστήματός του, διότι είναι παράνομο (!!!), με πρόθεση να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο τη σφράγιση για να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου.

Ο εκμισθωτής επικαλείται την γνώση και συνομολόγηση του μισθωτή για τα ελαττώματα πριν τη μίσθωση, καθώς και το ότι ο ίδιος εκμίσθωσε το μίσθιο κατά το νόμιμο εμβαδόν του και όχι κατά το υπόλοιπο υπερβάλλον.

Ο αντίδικός μας ενάγων, αφού αποχώρησε από τη μίσθωση κατόπιν καταγγελίας, ασκεί στη συνέχεια αγωγή ζητώντας την αναγνώριση της εγκυρότητας της υπαναχώρησής του από τη μίσθωση λόγω πραγματικού ελαττώματος του μισθίου, καθώς και την αποζημίωση της ηθικής του βλάβης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το αρ. 579 ΑΚ ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή για συμφωνημένες ιδιότητες που γνώριζε ο μισθωτής κατά την συνομολόγηση της σύμβασης. Αποδειχθέντων των παραπάνω, απέρριψε την αγωγή. Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου.

 

                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Aside

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ

Άρθρο 932 ΑΚ.

 

Ο ενάγων, πληροφορήθηκε την πλαστογράφηση της υπογραφής του από συνεταίρο του και τη λήψη δανείου στο όνομά του. Στην όλη διαδικασία εμπλέκονται και προστιθέντες της τράπεζας, χωρίς τη βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η εκταμίευση. Ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες 3 όμοιες υποθέσεις που αφορούν το ίδιο υποκατάστημα, χωρίς κανείς των δανειοληπτών να γνωρίζει τίποτε μέχρι την αποκάλυψη.

Η διοίκηση της τράπεζας όταν διαπιστώνει την παρανομία και την αναιτιότητα του ενάγοντος, ούτε απαλλάσσει τον ενάγοντα, ούτε διεκδικεί από αυτόν την πληρωμή του δανείου το οποίο δεν εξυπηρετείται.

Άσκηση αγωγής από τον ενάγοντα και δικαίωσή του από τα αστικά δικαστήρια τα οποία δέχθηκαν ότι δεν έχει υπογράψει και δεν έχει συμβληθεί.

Μετά την τελεσίδικη ακύρωση των συμβάσεων ο ενάγων άσκησε αγωγή αποζημίωσης κατά της τράπεζας, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το Δικαστήριο αποδέχθηκε τη συμμετοχή προστιθέντων της τράπεζας σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας συνομολόγησης του δανείου και εκταμίευσης του ποσού αυτού.

Καταδικάζει τόσο την τράπεζα όσο και τον συνυπαίτιο συνεταίρο που προέβη στις πλαστογραφίες, να αποζημιώσουν τον ενάγοντα με το ποσό των 25.000,00 €.

Την ίδια ημέρα εκδόθηκε απόφαση και για δεύτερη όμοια αγωγή, η οποία δέχθηκε ότι η τράπεζα και ο συνυπαίτιος συνεταίρος, θα πρέπει να καταβάλουν στους δύο άλλους ενάγοντες, επίσης από 25.000,00 € στον καθένα.

Αν η τράπεζα είχε δείξει από την αρχή διάθεση συνεργασίας και είχε αποδεχθεί την αδιαμφισβήτητη ευθύνη της, πιθανότατα όλοι οι ενάγοντες, θα αρκούνταν απλώς στην έγγραφη απελευθέρωσή τους από οποιαδήποτε ευθύνη από τα δάνεια τα οποία ουδέποτε υπέγραψαν. Έτσι η υπόθεση ποτέ δεν θα έφθανε στα ακροατήρια και κανείς δεν θα μάθαινε για την παρανομία. Η Τράπεζα όμως αποφάσισε να χειρισθεί το θέμα διαφορετικά, με αναπόφευκτη συνέπεια την καταφυγή στη δικαιοσύνη και την υποχρέωσή της τελικά να αποζημιώσει τα θύματα.

                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Άρθρα 456, 438-441 ΚΠολΔ

 

(Βλ προηγούμενη απόφαση)

Η υπόθεση αυτή, αφορά την ίδια νομική αιτία με την απόφαση που περιγράφεται ανωτέρω, αφορά την ίδια τράπεζα, τον ίδιο εναγόμενο μέτοχο λεωφορειούχο που έκανε τις πλαστογραφίες, διαφορετικούς όμως ενάγοντες, διαφορετικές συμβάσεις δανείου και διαφορετικά ποσά, επίσης εκατοντάδων χιλιάδων €.

Οι υποθέσεις αυτές εκτυλίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Εκτός από τις υποθέσεις αυτές υπήρξαν άλλες δύο όμοιες υποθέσεις που δεν χειρίσθηκε το γραφείο μας. Όλες οι υποθέσεις αφορούσαν ενάγοντες οι οποίοι τύγχαναν συνεταίροι – συνιδιοκτήτες λεωφορείων με τον εναγόμενο μέτοχο, ο οποίος είχε πολλά λεωφορεία.

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης υπόθεσης.

 

          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Άρθρα 456, 438-441 ΚΠΟΛΔ

 

Ο ενάγων, μέτοχος ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας και συγκύριος με τον δεύτερο εναγόμενο επίσης μέτοχο, κατά ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου ενός λεωφορείου ενταγμένου στην δύναμη του ΚΤΕΛ Πρέβεζας, πληροφορήθηκε εντελώς τυχαία, για την ύπαρξη οφειλής εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ προς τράπεζα που διατηρεί υποκατάστημα στην Πρέβεζα. Έντρομος, επισκέφθηκε το αρμόδιο υποκατάστημα, όπου τελικά με συνδρομή δικηγόρου και μετά από συγκαλυμμένες αρνήσεις κατάφερε να λάβει αντίγραφα συμβάσεων πιστώσεως και ενεχυρίαση μερισμάτων του λεωφορείου με υπογραφές που δήθεν προέρχονταν από τον ίδιο. Ο ενάγων διαπίστωσε, ότι εν’ αγνοία του, φέρονταν να έχει συμβληθεί από κοινού με τον δεύτερο εναγόμενο ως συνοφειλέτης και εγγυητής με την εναγόμενη τράπεζα ως δανείστρια. Το δάνειο φέρεται να μην εξυπηρετείται επί 6 ολόκληρα χρόνια (δεν πληρώθηκε ούτε μία δόση), παρόλα αυτά η τράπεζα, γνωρίζοντας την απάτη και πλαστογραφία δεν καλεί ποτέ τον ενάγοντα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. Ούτε προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης για να μη χρειασθεί να επιδώσει έγγραφο στον δανειολήπτη ενάγοντα και έτσι αυτός ενημερωθεί.

Ταυτόχρονα όμως ο ενάγων, παρότι εν αγνοία του, εξακολουθεί να είναι οφειλέτης και κινδυνεύει, όποια στιγμή η τράπεζα το αποφασίσει, να βρεθεί αντιμέτωπος με την οφειλή και ότι αυτή συνεπάγεται.

Για την επίτευξη της απάτης, πλαστογραφίας και είσπραξης του ποσού του δανείου, χρησιμοποιήθηκε και πλαστογραφημένο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπου ο ενάγων, φέρονταν να έχει εξουσιοδοτήσει τον εναγόμενο, όχι να συνάψει δάνειο, αλλά να εισπράξει απλώς το ποσό αυτού από την τράπεζα.

Στις συμβάσεις δανείου, οι υπάλληλοι της τράπεζας που υπογράφουν, βεβαιώνουν ψευδώς ότι ο ενάγων εμφανίσθηκε ενώπιόν τους και υπέγραψε.

Μεθοδευμένα, το αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης του μερίσματος του λεωφορείου, δεν επιδίδεται στον ενάγοντα συνιδιοκτήτη του λεωφορείου, ούτε στη διοίκηση του ΚΤΕΛ. Και τα δύο έγγραφα επιδίδονται στον εναγόμενο μέτοχο που έχει καταστρώσει την απάτη.

Το δάνειο υποτίθεται ότι λαμβάνεται για την αγορά λεωφορείου. Πλην όμως το συγκεκριμένο λεωφορείο, έχει ήδη αγορασθεί πριν από χρόνια, επίσης με δάνειο, από άλλη τράπεζα και με διαφορετικό τιμολόγιο. Το τιμολόγιο δε που εμφανίζεται τώρα είναι επίσης πλαστό!

Η τράπεζα παρότι γνωρίζει από τον πρώτο μήνα που έμεινε απλήρωτο το δάνειο τα πάντα, αρνείται να απαλλάξει τον ατυχή ενάγοντα από τη δυσβάσταχτη υποχρέωση να εμφανίζεται ως οφειλέτης ενός δανείου που ουδέποτε έλαβε.

Ο ενάγων άσκησε αγωγή ζητώντας να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των εν λόγω εγγράφων ως πλαστών. Ο πλαστογράφος εναγόμενος, ομολόγησε εξωδίκως την πλαστογραφία. Η εναγόμενη τράπεζα μέχρι τελευταία στιγμή, αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της, επιχειρώντας να τις μεταφέρει στη συμβολαιογράφο που συνέταξε το πληρεξούσιο (που ήταν τελικά άσχετο) και στον συνεργό μέτοχο.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι συμβάσεις είναι προϊόν πλαστογραφίας και καταρτίστηκαν εν αγνοία του ενάγοντα. Δεχόμενο την αγωγή και απαλλάσσοντας τον ενάγοντα από κάθε υποχρέωση, ταυτόχρονα, διέταξε την εξαγωγή αντιγράφων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Εισαγγελέα.

Αποτέλεσμα ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εναντίον παντός υπευθύνου.

Η τράπεζα δεν άσκησε έφεση και η υπόθεση τελεσιδίκησε.

          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ως ΕΞΗΣ: