Aside

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

ΑΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1117*

Αν ο παθών υπέστη αναπηρία ή παραμόρφωση, διατηρεί αυτοτελή αξίωση αποζημίωσης, για την πληρότητα της αγωγής, πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε αγωγή από αδικοπραξία, (α) συγκεκριμένα περιστατικό που συγκροτούν την έννοια της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης, (β) ο τρόπος με τον οποίο η αναπηρία ή η παραμόρφωση αποκλείουν ή περιορίζουν την επαγγελματική, οικονομική ή κοινωνική εξέλιξη του παθόντος και (γ) ποια και πόση είναι η ζημία που υφίσταται αυτός.

Αποζημίωση: η αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί επειδή κάποιος άλλος είναι υπόχρεος από το νόμο ή από άλλη αιτία να καταβάλει στον παθόντα τις αποδοχές και τα νοσήλια του, η υποχρέωση του τρίτου μπορεί να στηρίζεται και σε σχέση δημοσίου δικαίου, οπότε ο παθών δημόσιος υπάλληλος δικαιούται αθροιστικά, τόσο τις δαπάνες νοσηλείας και τις αποδοχές του από το Δημόσιο, όσο και την αποζημίωση από τον υπαίτιο για τις παραπάνω παροχές, η αθροιστική απόληψη των παροχών του τρίτου και της αποζημίωσης από τον υπαίτιο δεν ισχύει

για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

Κριτήρια επιδίκασης εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και αυτοτελούς αποζημίωσης λόγω αναπηρίας, που οφείλεται σε ακρωτηριασμό του μικρού δακτύλου του αριστερού χεριού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ Π

ΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ» Με παρατηρήσεις του Α.Ν.Α.Λ. στον Αρμενόπουλο

Aside

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2445*

Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενά συνδεόμενοι με το θύμα συγγενείς, οι οποίοι δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του, χωρίς να ενδιαφέρει αν ζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά.

Στην οικογένεια του θύματος δεν περιλαμβάνεται ο θείος του θύματος, ανεξάρτητα αν υπάρχουν άλλοι πλησιέστεροι συγγενείς ή αυτός είναι ο μόνος συγγενής, ακόμη και αν δοκιμάσθηκε ψυχικά από το θάνατο του θύματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ» Με παρατηρήσεις του Α.Ν.Α.Λ. στον Αρμενόπουλο 2012/1398.

Aside

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 787

Εντός του χωριού Καναλίου, νύχτα στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το χωριό, κινείται μοτοποδήλατο με δύο επιβάτες με πορεία από Πρέβεζα προς το κέντρο του Καναλίου.

Το μοτοποδήλατο στρίβει δεξιά προκειμένου να εισέλθει σε άλλη ανηφορική κοινοτική οδό, όπου αμέσως συγκρούεται με άλλο μοτοποδήλατο, το οποίο κινείται με σβυστή μηχανή και χωρίς να ακούγεται, χωρίς φώτα, στο αντίθετο ρεύμα πορείας και οδηγείται από πατέρα 4 ανήλικων παιδιών που δεν διαθέτει δίπλωμα, ασφάλεια και κράνος. Η σύγκρουση γίνεται με μηδαμινή ταχύτητα. Ο οδηγός του άλλου μοτοποδηλάτου, χτυπά στο οδόστρωμα και αποβιώνει.

Το Μ Πρ Πρέβεζας κρίνει τον εντολέα μας, οδηγό του άλλου μοτοποδηλάτου, πλήρως ανυπαίτιο και απορρίπτει την αγωγή. Το Εφετείο αντίθετα, κρίνει ότι τον εντολέα μας βαρύνει ελάχιστη συνυπαιτιότητα και επιδικάζει στην οικογένεια του θύματος ελάχιστη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, συνυπολογίζοντας την τεράστια ευθύνη του συγγενή τους.

Το Τρ Πλημ/κείο Πρέβεζας αντίθετα, κρίνει υπαίτιο τον εντολέα μας και του επιβάλει ποινή φυλακίσεως 12 μηνών με αναστολή. Το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των επίσης αντίθετα με το πρωτόδικο Δικαστήριο, κρίνει πλήρως ανυπαίτιο τον εντολέα μας και τον απαλλάσσει.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση κατά συνέπεια εκδόθηκαν 4 αποφάσεις με 4 διαφορετικά αποτελέσματα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Aside

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 314

Κανάλι Πρέβεζας.

Επί της ΕΟ Πρέβεζας Ηγουμενίτσας, περιφερειακά του χωριού Καναλίου, ανήλικος οδηγός μοτοποδηλάτου, χωρίς δίπλωμα, ασφάλεια και κράνος, ο οποίος εξέρχεται από επαρχιακή οδό χωρίς να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων, επιχειρεί να εισέλθει στην ΕΟ με σκοπό να την διασχίσει κάθετα και να κινηθεί προς Preveza Beach.

Ο οδηγός του ΙΧ που κινείται επί της ΕΟ με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα, αντιλαμβάνεται την είσοδο του μοτοποδηλάτου, τροχοπεδεί και κινείται όσο το δυνατόν αριστερά, χωρίς να μπορεί να αποφύγει τη σύγκρουση, η οποία λαμβάνει χώρα στο αντίθετο ρεύμα πορείας, στο δεξιό φτερό του, όπου προσκρούει το μοτοποδήλατο.

Το Τριμελές Πλημ/κείο Πρέβεζας έκρινε αθώο τον εντολέα μας δεχόμενο, ότι δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να αποφύγει το ατύχημα, δεδομένου ότι το μοτοποδήλατο επέπεσε στο όχημά του και όχι αυτός στο μοτοποδήλατο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Aside

ΔΙΠΛΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΙΠΛΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 826

 

51,6 χλμ ΕΟ Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

ΙΧΕ αυτοκίνητο με 2 επιβάτες, μετά από βροχόπτωση, εξέρχεται δεξιόστροφης στροφής λόγω φθαρμένων ελαστικών και ολισθηρότητας και εισέρχεται υπό περιστροφή στο αντίθετο ρεύμα πορείας όπου κινείται ΔΧΦ αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούεται μετωπικά. Ο οδηγός του φορτηγού αντιλαμβανόμενος το κίνδυνο έχει ήδη ακινητοποιήσει το όχημά του δεξιά, πριν τη σύγκρουση.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης είναι ο θάνατος δύο επιβατών του ΙΧ.

Ο οδηγός του φορτηγού απαλλάχθηκε με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κων Μεσολογγίου.

Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού άσκησε αγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του ΙΧ για την καταστροφή του φορτηγού και αποζημιώθηκε με απόφαση του Μ Πρ Θες/νίκης όπου και η έδρα της ασφαλιστικής εταιρίας.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Aside

ΔΙΠΛΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΙΠΛΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2912

 

127 χλμ ΕΟ Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

ΙΧΕ αυτοκίνητο με 4 επιβάτες, μετά από βροχόπτωση, εξέρχεται της πορείας του και περιστρεφόμενο εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα πορείας όπου κινείται ΔΧΦ αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούεται μετωπικά.

Ο οδηγός του φορτηγού στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, εξέρχεται του οδοστρώματος δεξιά ως προς την πορεία του και συγκρούεται με τοιχίο στα δεξιά της πορείας του όπου και ακινητοποιείται.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης είναι ο θάνατος δύο επιβατών του ΙΧ.

Οι συγγενείς των θανόντων ασκούν αγωγή κατά της ασφαλιστικής του ΙΧ καθώς και του φορτηγού, ζητώντας αποζημίωσης ψυχικής οδύνης επικαλούμενη συγκλίνουσα αμέλεια των δύο οδηγών. Κατά την αγωγή, η υπαιτιότητα του οδηγού του φορτηγού συνίσταται στο ότι το όχημά του κατά τη σύγκρουση κινείτο με 57 χλμ ανά ώρα αντί 50 χλμ που είναι το όριο.

Λόγω παρέλευσης διετίας και παραγραφής της υποχρέωσης της ασφαλιστικής απέναντι στα θύματα, η αγωγή ασκείται μόνο εναντίον του εντολέα μας, ιδιοκτήτη του φορτηγού*.

Άσκηση εκ μέρους μας παρεμπίπτουσας αγωγής κατά της ασφαλιστικής μας εταιρίας.

Οι δύο αγωγές συνεκδικάσθηκαν στο Μ Πρ Αθηνών, όπου απορρίφθηκε η αγωγή κατά του εντολέα μας, διότι κρίθηκε ότι η υπέρβαση της ταχύτητας κατά 7 χλμ, δεν τελούσε σε αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα, το οποίο θα επέρχονταν ακόμη και εάν η ταχύτητα του φορτηγού ήταν μικρότερη.

Όσον αφορά το ποινικό μέρος. Ο οδηγός του φορτηγού παραπέμφθηκε να δικασθεί ενώπιον του Τρ Πλημ/κείου Άρτας για τις δύο ανθρωποκτονίες εξ αμελείας. Το Δικαστήριο δέχθηκε ομοίως ότι καμία υπαιτιότητα δεν βαρύνει τον οδηγό του φορτηγού τον οποίο και κήρυξε αθώο.

 

*Ήδη η παραγραφή της ευθύνης των ασφαλιστικών εταιριών κατά των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, έχει επεκταθεί στην πενταετία.

          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Aside

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρα 681Α ΚΠολΔ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2514

Ο ενάγων με την κρινόμενη αγωγή του, εκθέτει ότι στάθμευσε το αυτοκίνητό του, που ήταν ασφαλισμένο στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, όμως λύθηκε το χειρόφρενό του με αποτέλεσμα να παρασυρθεί λόγω του επικλινούς του εδάφους, να ανατραπεί και να υποστεί πολλαπλές ζημιές. Ζητεί κατόπιν αυτών, να του καταβάλει η εναγόμενη αποζημίωση λόγω των ζημιών του οχήματος, θεωρώντας ότι το γεγονός αυτό συμπεριλαμβάνεται της μεικτής ασφαλιστικής κάλυψης.

Στο έντυπο των γενικών όρων της ασφαλιστικής σύμβασης που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων, στο άρθρο με τις «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», αναφέρεται ότι δεν καλύπτονται με την ασφαλιστική κάλυψη ζημίες που προξενήθηκαν από τη μη αυτοδύναμη κίνηση του οχήματος καθώς και από την κίνησή του χωρίς οδηγό, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η δύναμη της βαρύτητας του οχήματος από μόνη της, δεν συνιστά αυτοδύναμη κίνηση αυτού και απέρριψε την αγωγή ως ουσία αβάσιμη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014