Aside

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 314

Κανάλι Πρέβεζας.

Επί της ΕΟ Πρέβεζας Ηγουμενίτσας, περιφερειακά του χωριού Καναλίου, ανήλικος οδηγός μοτοποδηλάτου, χωρίς δίπλωμα, ασφάλεια και κράνος, ο οποίος εξέρχεται από επαρχιακή οδό χωρίς να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων, επιχειρεί να εισέλθει στην ΕΟ με σκοπό να την διασχίσει κάθετα και να κινηθεί προς Preveza Beach.

Ο οδηγός του ΙΧ που κινείται επί της ΕΟ με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα, αντιλαμβάνεται την είσοδο του μοτοποδηλάτου, τροχοπεδεί και κινείται όσο το δυνατόν αριστερά, χωρίς να μπορεί να αποφύγει τη σύγκρουση, η οποία λαμβάνει χώρα στο αντίθετο ρεύμα πορείας, στο δεξιό φτερό του, όπου προσκρούει το μοτοποδήλατο.

Το Τριμελές Πλημ/κείο Πρέβεζας έκρινε αθώο τον εντολέα μας δεχόμενο, ότι δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να αποφύγει το ατύχημα, δεδομένου ότι το μοτοποδήλατο επέπεσε στο όχημά του και όχι αυτός στο μοτοποδήλατο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Aside

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Άρθρα 456, 438-441 ΚΠολΔ

(Βλ προηγούμενη απόφαση)

Η υπόθεση αυτή, αφορά την ίδια νομική αιτία με την απόφαση που περιγράφεται ανωτέρω, αφορά την ίδια τράπεζα, τον ίδιο εναγόμενο μέτοχο λεωφορειούχο που έκανε τις πλαστογραφίες, διαφορετικούς όμως ενάγοντες, διαφορετικές συμβάσεις δανείου και διαφορετικά ποσά, επίσης εκατοντάδων χιλιάδων €.

Οι υποθέσεις αυτές εκτυλίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Εκτός από τις υποθέσεις αυτές υπήρξαν άλλες δύο όμοιες υποθέσεις που δεν χειρίσθηκε το γραφείο μας. Όλες οι υποθέσεις αφορούσαν ενάγοντες οι οποίοι τύγχαναν συνεταίροι – συνιδιοκτήτες λεωφορείων με τον εναγόμενο μέτοχο, ο οποίος είχε πολλά λεωφορεία.

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης υπόθεσης.

 

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

      Άρθρα 456, 438-441 ΚΠΟΛΔ

 

Ο ενάγων, μέτοχος ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας και συγκύριος με τον δεύτερο εναγόμενο επίσης μέτοχο, κατά ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου ενός λεωφορείου ενταγμένου στην δύναμη του ΚΤΕΛ Πρέβεζας, πληροφορήθηκε εντελώς τυχαία, για την ύπαρξη οφειλής εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ προς τράπεζα που διατηρεί υποκατάστημα στην Πρέβεζα. Έντρομος, επισκέφθηκε το αρμόδιο υποκατάστημα, όπου τελικά με συνδρομή δικηγόρου και μετά από συγκαλυμμένες αρνήσεις κατάφερε να λάβει αντίγραφα συμβάσεων πιστώσεως και ενεχυρίαση μερισμάτων του λεωφορείου με υπογραφές που δήθεν προέρχονταν από τον ίδιο. Ο ενάγων διαπίστωσε, ότι εν’ αγνοία του, φέρονταν να έχει συμβληθεί από κοινού με τον δεύτερο εναγόμενο ως συνοφειλέτης και εγγυητής με την εναγόμενη τράπεζα ως δανείστρια. Το δάνειο φέρεται να μην εξυπηρετείται επί 6 ολόκληρα χρόνια (δεν πληρώθηκε ούτε μία δόση), παρόλα αυτά η τράπεζα, γνωρίζοντας την απάτη και πλαστογραφία δεν καλεί ποτέ τον ενάγοντα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. Ούτε προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης για να μη χρειασθεί να επιδώσει έγγραφο στον δανειολήπτη ενάγοντα και έτσι αυτός ενημερωθεί.

Ταυτόχρονα όμως ο ενάγων, παρότι εν αγνοία του, εξακολουθεί να είναι οφειλέτης και κινδυνεύει, όποια στιγμή η τράπεζα το αποφασίσει, να βρεθεί αντιμέτωπος με την οφειλή και ότι αυτή συνεπάγεται.

Για την επίτευξη της απάτης, πλαστογραφίας και είσπραξης του ποσού του δανείου, χρησιμοποιήθηκε και πλαστογραφημένο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπου ο ενάγων, φέρονταν να έχει εξουσιοδοτήσει τον εναγόμενο, όχι να συνάψει δάνειο, αλλά να εισπράξει απλώς το ποσό αυτού από την τράπεζα.

Στις συμβάσεις δανείου, οι υπάλληλοι της τράπεζας που υπογράφουν, βεβαιώνουν ψευδώς ότι ο ενάγων εμφανίσθηκε ενώπιόν τους και υπέγραψε.

Μεθοδευμένα, το αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης του μερίσματος του λεωφορείου, δεν επιδίδεται στον ενάγοντα συνιδιοκτήτη του λεωφορείου, ούτε στη διοίκηση του ΚΤΕΛ. Και τα δύο έγγραφα επιδίδονται στον εναγόμενο μέτοχο που έχει καταστρώσει την απάτη.

Το δάνειο υποτίθεται ότι λαμβάνεται για την αγορά λεωφορείου. Πλην όμως το συγκεκριμένο λεωφορείο, έχει ήδη αγορασθεί πριν από χρόνια, επίσης με δάνειο, από άλλη τράπεζα και με διαφορετικό τιμολόγιο. Το τιμολόγιο δε που εμφανίζεται τώρα είναι επίσης πλαστό!

Η τράπεζα παρότι γνωρίζει από τον πρώτο μήνα που έμεινε απλήρωτο το δάνειο τα πάντα, αρνείται να απαλλάξει τον ατυχή ενάγοντα από τη δυσβάσταχτη υποχρέωση να εμφανίζεται ως οφειλέτης ενός δανείου που ουδέποτε έλαβε.

Ο ενάγων άσκησε αγωγή ζητώντας να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των εν λόγω εγγράφων ως πλαστών. Ο πλαστογράφος εναγόμενος, ομολόγησε εξωδίκως την πλαστογραφία. Η εναγόμενη τράπεζα μέχρι τελευταία στιγμή, αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της, επιχειρώντας να τις μεταφέρει στη συμβολαιογράφο που συνέταξε το πληρεξούσιο (που ήταν τελικά άσχετο) και στον συνεργό μέτοχο.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι συμβάσεις είναι προϊόν πλαστογραφίας και καταρτίστηκαν εν αγνοία του ενάγοντα. Δεχόμενο την αγωγή και απαλλάσσοντας τον ενάγοντα από κάθε υποχρέωση, ταυτόχρονα, διέταξε την εξαγωγή αντιγράφων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Εισαγγελέα.

Αποτέλεσμα ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εναντίον παντός υπευθύνου.

Η τράπεζα δεν άσκησε έφεση και η υπόθεση τελεσιδίκησε.

          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3032

 

Στην Κύπρο, το δικαιϊκό σύστημα είναι αρκετά διαφορετικό από ότι στην Ελλάδα.

Κύπριος πολίτης, ο οποίος συνελήφθη κατ’ επανάληψη, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και κρατήθηκε στα κρατητήρια, κατήγγειλε το επόμενο πρωί και αρκετές ώρες αφού αφέθηκε ελεύθερος και αφού προηγούμενα κοιμήθηκε, ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον αστυνομικό – αξιωματικό υπηρεσίας.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας, παρά το ιστορικό επανειλημμένης μέθης του καταγγέλοντος και τη μειωμένη αξιοπιστία του, τέθηκε σε ειδικό υπηρεσιακό καθεστώς. Του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να προβαίνει σε ελέγχους πολιτών και του ανατέθηκε υπηρεσία γραφείου.

Δύο έτη μετά το περιστατικό, ο αστυνομικός υπάλληλος παραμένει στο ίδιο καθεστώς, ενώ αναμένει ακρόαση από τον γενικό εισαγγελέα Κύπρου, ο οποίος αφού ακροασθεί μηνυτή και μηνυόμενο θα αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο ή όχι, με τις πιθανότητες να είναι συντριπτικά περισσότερες υπέρ της παραπομπής για δίκη. Ο αστυνομικός υπάλληλος κινδυνεύει με απόταξη.

Στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι … λίγο διαφορετικά.

Για την υπόθεση αυτή, μας ζητήθηκε από τον θορυβημένο Κύπριο αστυνομικό υπάλληλο να εκφράσουμε τις απόψεις μας και την εμπειρία μας σχετικά με το Ελληνικό δίκαιο και την πρακτική που ακολουθείται στη χώρα μας σε ανάλογα περιστατικά. Επίσης μας ζητήθηκε η αποστολή ανάλογων αποφάσεων, βουλευμάτων, εισαγγελικών διατάξεων κλπ που να αφορούν υποθέσεις στην Ελλάδα.

 

            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ – ΛΗΣΤΕΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ – ΛΗΣΤΕΙΑ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 3028

Ομάδα Γεωργιανών υποβοηθούμενη από τρίτο πρόσωπο που είχε πληροφορίες, εισέβαλε σε οικία και αφού έδεσε την ιδιοκτήτρια με μονωτική ταινία στο σώμα, τη μύτη και το στόμα, την χτύπησε ανηλεώς για να αποκαλύψει που βρίσκονται χρήματα και τιμαλφή. Η παθούσα απεβίωσε λόγω ασφυξίας, παρότι αυτό δεν ήταν στις αρχικές προθέσεις των δραστών. Άρση τηλεφωνικού απορρήτου και σύλληψη μόνο των περιφερειακών προσώπων που εμπλέκονται στο περιστατικό και παραπομπή τους στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Οι βασικοί εκτελεστές του σχεδίου, σεσημασμένοι για παρόμοιες πράξεις, διαφεύγουν πιθανά στο εξωτερικό. Πρωτοδίκως επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως δις ισόβια εις έκαστο των συλληφθέντων για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Άρθρα Ν 3500/2006 άρθρ. 1, 2, 6

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2749

Εν διαστάσει σύζυγος μηνύθηκε κατ’ επανάληψη για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας (εξύβριση – σωματικές βλάβες – απειλή) κατά της εν διαστάσει συζύγου. Καταδικάσθηκε κατ’ επανάληψη σε μικρές στερητικές της ελευθερίας ποινές, οι οποίες όλες αναστάλθηκαν. Λόγω της εξακολουθητικής συμπεριφοράς του, κατόπιν αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και τακτικής αγωγής στη συνέχεια της συζύγου, απαγορεύθηκε στον σύζυγο, η προσέγγισή της σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων.

Ο σύζυγος εξακολούθησε την ίδια συμπεριφορά, παρά τις εισαγγελικές συστάσεις και παρά τις ποινικές καταδίκες αλλά και την απαγόρευση προσέγγισης. Τελικά με απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Πρέβεζας ο σύζυγος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως 33 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή. Μεταφέρθηκε στις φυλακές όπου και εξέτισε πολύμηνη φυλάκιση.

 

               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 14-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Aside

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

Αφορά την κατάθεση μήνυσης και την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά δύο μηνυμένων – καθ’ων οι οποίοι διέπραξαν το αδίκημα της αγοράς ευπαθών γεωργικών προϊόντων και της μη καταβολής του τιμήματος τους στον εκκαλών, ενεργώντας η πρώτη ως έμπορος αγροτικών προϊόντων και ο δεύτερος ως μεσάζων.

Συγκεκριμένα, ο εκκαλών και οι μηνυμένοι συμφώνησαν την αγορά από τον πρώτο, ποσότητας πορτοκαλιών, η οποία συνελλέγη από τους δεύτερους. Οι μηνυμένοι κατέβαλλαν ένα μικρό τμήμα της οφειλής τους ενώ για το υπόλοιπο ποσό, κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων του εκκαλούντος, απέστειλαν συναλλαγματική. Η συναλλαγματική αυτή όμως, ουδέποτε εξοφλήθηκε κατά την λήξη της.

Έτσι, ο παθών προέβη α) σε έκδοση διαταγής πληρωμής από το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, και β) σε άσκηση μήνυσης εις βάρος των μηνυμένων για την καταβολή του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού.

Οι μηνυμένοι οι οποίοι συστηματικά ενεργούσαν ανάλογες παράνομες πράξεις, έχουν διαφύγει στο εξωτερικό (Λατινική Αμερική). Κάποια στιγμή θα καταδικασθούν έστω και ερήμην.

          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 8-5-2014