Aside

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Άρθρα 13 παρ.1, 22, 29, 31 του Ν.344/1976, 782 ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2887

 

Αφορά στην υπόθεση όπου οι αιτούσες (μητέρα και κόρη με μία αίτηση για εξοικονόμηση εξόδων) επικαλούμενες άμεσο έννομο συμφέρον τους ζητούν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας να βεβαιωθεί το γεγονός (γέννηση) της πρώτης εξ΄ αυτών, προκειμένου να συνταχθεί η οικεία ληξιαρχική πράξη καθώς και να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της δεύτερης ως προς την καταχώρηση της βαπτίσεως και την διόρθωση του κυρίου ονόματος της μητρός της το οποίο εκ παραδρομής αναγράφηκε λάθος.

Επίσης, ζητούν να διαταχθεί ο αρμόδιος Ληξίαρχος να προβεί στην κατά νόμο σύνταξη και διόρθωση των προαναφερόμενων ληξιαρχικών πράξεων. Το συγκεκριμένο αίτημα, ως προς την δεύτερη αιτούσα κρίθηκε μη νόμιμο και απορριπτέο διότι αντικείμενο της δίκης δεν ήταν η έκδοση διαταγής ως προς τον αρμόδιο ληξίαρχο για τη σύνταξη και συμπλήρωση – διόρθωση της προρρηθείσης ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως της δεύτερης αιτούσας αλλά η διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων για τα οποία δεν συντάχθηκαν οι ως άνω ληξιαρχικές πράξεις ή τα οποία παραλείφθηκαν να καταχωρηθούν στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία, ο δε ληξίαρχος θα υποχρεωθεί στην σύνταξη ή συμπλήρωση αυτών ως προς τα άνω πραγματικά γεγονότα μόνο με τον εξαναγκαστικό μηχανισμό της διοικήσεως. Επίδοση της αίτησης προς τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Το Δικαστήριο έκρινε πως το έννομο συμφέρον και των δύο αιτουσών είναι αυτονόητο, δεδομένου ότι η σύνταξη της ληξιαρχικής πράξεως και η συμπλήρωση της προαναφερόμενης ληξιαρχικής πράξης αφορά την προσωπική τους κατάσταση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 29-5-2014

Aside

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

      Άρθρα 1710, 1711, 1820, 1846, 1847, 1848, 1856, 1857 ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2605

 

Αφορά στην υπόθεση μητέρας, η οποία ασκούσα τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, ζητά υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά της, να της δοθεί η άδεια, να προβεί για λογαριασμό του ανηλίκου στην εκποίηση μιας μοτοσικλέτας που περιήλθε κατά τα ¾ εξ αδιαιρέτου σε αυτό, δυνάμει κληρονομικής διαδοχής μετά το θάνατο του πατέρα του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, με την αιτιολογία ότι η εκποίηση αυτής, είναι προφανώς ωφέλιμη για τη διοίκηση της περιουσίας του.

Επίδοση αντιγράφου στον Εισαγγελέα κατ΄άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Αποδοχή του ανηλίκου με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η μητέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοτοσικλέτα εν όψει του ότι στερείται άδειας οδήγησης και δεν επιθυμεί να αποκτήσει. Η ηλικία του ανήλικου τέκνου (3 ετών) αφενός καθιστά απολύτως αδύνατη την χρησιμοποίησή της από το ίδιο, αφ΄ ετέρου όταν θα είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει θα είναι άχρηστη λόγω παλαιότητας και η αξία της μηδαμινή.

Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα μόνο έξοδα μπορεί να προκαλέσει στην περιουσία του ανηλίκου (τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστικών εισφορών, συντήρησης, φύλαξης κλπ) χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να του προσπορίσει κανένα όφελος, δέχτηκε την αίτηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 16-5-2014

 

Aside

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Άρθρα 1510 παρ 2, 1511 εδ.α, 1526, 1623 εδ α,΄1624 παρ.1 αρ.1,2,8 και 11 ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕIΟΥ ΜΑΣ 2572

 

Αφορά στην υπόθεση μητέρας η οποία ασκεί νομίμως τη γονική μέριμνα ανηλίκου η οποία ζητά επικαλούμενη το συμφέρον αυτού, να της παρασχεθεί η άδεια προκειμένου να εκποιήσει αριθμό μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τις οποίες ο ανήλικος κληρονόμησε από τον θανόντα πατέρα του.

Νομίμως και ορισμένως εισήχθη η υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του συγγενικού συμβουλίου του οποίου η ύπαρξη είναι ασυμβίβαστη με τον θεσμό της γονικής μέριμνας και παράλληλα με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Στο Δικαστήριο αποδείχθηκε ότι ιδιοκτήτες των ως άνω μετοχών ήταν η μητέρα κατά ποσοστό ½ αυτών εξ αδιαιρέτου και το ανήλικο τέκνο της κατά τα υπόλοιπα ¾ αυτών εξ αδιαιρέτου.

Πρώτον, λόγω ότι ο θανών πατέρας ως τραπεζικός υπάλληλος υπέθετε κατά την αγορά των ως άνω μετοχών ότι θα τις εκποιήσει οποτεδήποτε και όχι ότι θα περιέλθουν στο ανήλικο τέκνο, δεύτερον λόγω του ότι οι μετοχές ως χρηματιστηριακό προϊόν δεν έχουν σταθερή αξία και εν τέλει λόγω της τότε δυσοίωνης οικονομικής κατάστασης που είχε σαν αποτέλεσμα η αξία της ως άνω μετοχής να κατρακυλήσει στο μισό της αξίας της με αποτέλεσμα η περιουσία του ανηλίκου να μειωθεί στο μισό, το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση παροχής της άδειας εκποίησης της μητέρας.   Δεσμευτικοί όροι της δικαστικής απόφασης ήταν ότι αφενός η μητέρα δεν μπορεί να εκποιήσει μετοχές κάτω ενός συγκεκριμένου αριθμητικού ορίου ποσού ανά μετοχή παράλληλα με την δέσμευση ότι το όποιο εισπραχθέν ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του ανηλίκου τέκνου της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8-5-2014

Aside

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ – ΠΑΘΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΤΕΘΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ – ΠΑΘΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΤΕΘΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

Εκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ΄ εξακολούθηση. Παθούσα ανώνυμη εταιρεία.

Ποινική Δικονομία. Υποβολή εκγλήσεως για το ως άνω αδίκημα από δικηγόρο – πληρεξούσιο. Ανώνυμες εταιρείες. Εκπροσώπηση της εταιρείας. Τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανετέθη από το ΔΣ εκπροσωπευτική δραστηριότητα, δεν είναι υποκατάστατο του ΔΣ, αλλά ενεργεί στο πλαίσιο πληρεξουσιότητας ή εντολής. Δεν είναι όργανο, αλλά απλός πληρεξούσιος – εντολοδόχος. Ως εκ τούτου απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα από δημόσια κλπ. αρχή ή δικηγόρο. Το Δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη αφού η έγκληση δεν είχε υποβληθεί νομίμως λόγω μη βεβαίωσης της γνησιότητας της υπογραφής των εντολέων (μελών του ΔΣ) από Αρχή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5-6-2014

Aside

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 79 του ν. 5960/1933

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2902

Τραπεζικές επιταγές ύψους 250.000,00 € περίπου εμφανίζονται και σφραγίζονται με επαρκές υπόλοιπο, κατόπιν ανακλήσεως του εκδότη που ισχυρίζεται πλημμελή εκτέλεση της εργολαβίας για την οποία εκδόθηκαν. Οι τραπεζικές επιταγές έχουν μεταβιβασθεί σε καλόπιστους τρίτους κατά των οποίων δεν μπορούν να προβληθούν προσωποπαγείς ενστάσεις.

Εκδίδονται διαταγές πληρωμής. Ο εκδότης ασκεί ανακοπές και αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναστολής και ο εκδότης υπό τον κίνδυνο αναγκαστικής εκτέλεσης εξοφλεί τις επιταγές.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Aside

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ –

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ –

Άρθρα 79 του ν. 5960/1933, 1047 παρ. 1 του ΚΠολΔ

ΑΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2134*

 

Η διάταξη του άρθρου 79 του ν. 5960/1933 έχει θεσπιστεί για την προστασία όχι μόνον του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και του ατομικού συμφέροντος του δικαιούχου της επιταγής.

Για τη θεμελίωση αγωγής από αδικοπραξία, ο ενάγων – κομιστής πρέπει να επικαλεστεί ότι ο εναγόμενος – εκδότης εξέδωσε την επιταγή με δόλο, δηλαδή ενώ γνώριζε ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο έκδοσης και πληρωμής της επιταγής και ότι αυτή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα προς πληρωμή.

Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο, η υποχρέωση αποζημίωσης βαρύνει εις ολόκληρο το νομικό και το φυσικό πρόσωπο, που υπογράφει την επιταγή ως όργανο που έχει εξουσία εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου.

Με την άσκηση της αξίωσης αποζημίωσης από αδικοπραξία, παρέχεται με το άρθρο 1047 παρ. 1 του ΚΠολΔ η ευχέρεια στον κομιστή της επιταγής να ζητήσει απαγγελία προσωπικής κράτησης κατά του εναγομένου εκδότη ακάλυπτης επιταγής.

Η εξαίρεση της 3ης παραγράφου του άρθρου 1047 αναφέρεται στην απαγόρευση προσωπικής κράτησης εκπροσώπων ΑΕ και ΕΠΕ για χρέη εμπορικά που βαρύνουν το νομικό πρόσωπο και όχι για χρέη από αδικοπραξία που βαρύνουν τους εκπροσώπους τους ως υπαίτια φυσικά πρόσωπα, έστω και αν η αδικοπραξία τελέστηκε στα πλαίσια των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί, όπως είναι τα χρέη από την έκδοση ακάλυπτων επιταγών από τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων στο όνομα των τελευταίων.

Η έκδοση διαταγής πληρωμής δεν αποτελεί ουσιαστική κρίση περί του αξιούμενου δικαιώματος, ούτε εμποδίζει την άσκηση αγωγής για την ίδια απαίτηση, εκτός αν η διαταγή πληρωμής παράγει δεδικασμένο. Τυχόν δε ικανοποίηση της αγωγικής αξίωσης επιφέρει απόσβεση και εκείνης που απορρέει από τη διαταγή πληρωμής.

Με σημείωμα ΔΠΧ στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης«.

Aside

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1816

 

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Καταδικαστική απόφαση. Ανάγνωση εγγράφων. Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από τη μη αναφορά στα αναγνωστέα έγγραφα τόσο της επιταγής που αποτελεί το σώμα του ως άνω εγκλήματος όσο και της προς υποβολή έγκλησης και παράστασης της πολιτικής αγωγής έγγραφης πληρεξουσιότητας, που αποτελεί διαδικαστικό έγγραφο.

Πολιτική αγωγή. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης πολιτικής αγωγής με την ειδικότερη αιτίαση ότι η σχετική πληρεξουσιότητα για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής δεν δόθηκε από τη γενική συνέλευση των εταίρων βάσει του καταστατικού της εταιρείας, εφόσον οι τυχόν ελλείψεις ως προς την εκπροσώπηση αυτού που παρέστη ως πολιτικώς ενάγων δεν επιφέρουν ακυρότητα.

Έγκληση και παράσταση αλλοδαπής εταιρείας. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δικαίου της έδρας της εταιρείας ως προς τα θέματα νομιμοποίησης.

Αναίρεση καταδικαστικής για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας στην κατ` έφεση δίκη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»