Aside

ΑΠΑΤΗ τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και ΑΠΙΣΤΙΑ κατ’ εξακολούθηση

ΑΠΑΤΗ τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και ΑΠΙΣΤΙΑ κατ’ εξακολούθηση

 

Άρθρο 98, 386 παρ.1 και 390 ΠΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1256

Λογιστής διετέλεσε παράνομες πράξεις με εξακολουθητικό τρόπο, κατά τη διάρκεια άσκησης των επαγγελματικών του υποχρεώσεων με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του παράνομο περιουσιακό όφελος. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων του ως λογιστής στην εργοδότρια εταιρία προέβη στις εξής παρανομίες: σε σχετικές ερωτήσεις της εταίρων, απαντούσε ότι τα βιβλία τηρούνταν κανονικά ενώ στην πραγματικότητα για 4 συνεχή έτη δεν είχε προβεί σε καμία εγγραφή σε αυτά. Υπολόγιζε τον οφειλόμενο ΦΠΑ κατά το δοκούν και όχι κατ’ αντιπαραβολή με τα τιμολόγια, δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης, δεν τηρούσε βιβλία εσόδων – εξόδων, δεν συμπλήρωνε κανένα φορολογικό έντυπο. Είχε απολέσει τα φορολογικά στοιχεία της εταιρίας.

Κατάφερνε παρόλα αυτά να αποσπά από την εταιρία, αμοιβή την οποία δεν δικαιούνταν, για όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Αποτέλεσμα της αμελούς συμπεριφοράς του αυτής, ήταν σε γενόμενο αιφνιδιαστικό έλεγχο του ΣΔΟΕ, να διαπιστωθεί η μη τήρηση βιβλίων και να επιβληθεί πρόστιμο εκατοντάδων χιλιάδων €, το οποίο η επιχείρηση αδυνατούσε να καταβάλει. Κατόπιν αυτών η εταιρία έκλεισε οι δε εταίροι υπέστησαν οικονομική καταστροφή.

Οι εταίροι άσκησαν αγωγή κατά του λογιστή, ζητώντας να υποχρεωθεί αυτός να τους καταβάλει, τα επιβληθέντα πρόστιμα που θα αναγκάζονταν οι ίδιοι να καταβάλουν στην εφορία. Η αγωγή τους έγινε δεκτή. Αδύνατη παρόλα αυτά η ικανοποίηση των εταίρων λόγω της μηδενικής οικονομικής επιφάνειας του λογιστή.

Οι εταίροι άσκησαν και μήνυση για απάτη και υπεξαίρεση κατά του λογιστή. Πρωτοδίκως το ποινικό δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών για κάθε μία από τις πράξεις. Κατ’ έφεση καταδικάσθηκε μόνο για τη μία πράξη, αφού το δικαστήριο δέχθηκε συρροή

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 8-7-2014

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΣΗΣ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 16 ΠΡΕΒΕΖΑ
τηλ 2682029941 – 6932348649
e-mail: tassis-a@hol.gr

Aside

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΑΡΘΡΑ: 64 ΚΠΔ, 1510 ΑΚ

Κατά τη διάταξη του αρ. 64 παρ. 1 ΚΠΔ «Η πολιτική αγωγή ασκείται εναντίον του κατηγορούμενου και, αν υπάρχει περίπτωση, εναντίον και του αστικώς υπευθύνου ή εναντίον των νομίμων αντιπροσώπων τους». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, αν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, η πολιτική αγωγή πρέπει να ασκείται κατά των νομίμων αντιπροσώπων του και όχι κατά του ίδιου του ανηλίκου. Στην προκειμένη περίπτωση η ….. και ο …… δήλωσαν ότι παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά του κατηγορουμένου για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που τους προκάλεσε ο τελευταίος, παρανόμως και υπαιτίως με τη δικαζόμενη αξιόποινη πράξη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του τέκνου τους ………………….., για το ποσό των σαράντα (40) ευρώ ο καθένας, άλλως για την υποστήριξη της κατηγορίας. Ο κατηγορούμενος, όμως, κατά το χρόνο της αποδιδόμενης σ’ αυτόν πράξης της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ήτοι στις 25-4-2007, ήταν ανήλικος, δεδομένου ότι γεννήθηκε στις 25-4-1992. Επομένως, η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής έπρεπε να ασκηθεί κατά των νομίμων αντιπροσώπων του, δηλαδή των γονέων του (αρ. 1510 ΑΚ) και όχι κατά του ίδιου του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν νομιμοποιείται παθητικά για την άσκηση κατ’ αυτού πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Επιπλέον και ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η αγωγή των ανωτέρω ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά των νομίμων αντιπροσώπων του κατηγορουμένου, δηλαδή κατά των γονέων ……….(του κατηγορούμενου) για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από το θάνατο του τέκνου τους, που απορρίφθηκε τελεσίδικα με την …. απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, η απόφαση δε αυτή κατέστη αμετάκλητη μετά την απόρριψη της αναίρεσης του Αρείου Πάγου. Κρίθηκε, δηλαδή, αμετάκλητα ότι οι ανωτέρω πολιτικώς ενάγοντες δεν δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από τον θάνατο του τέκνου τους και επομένως δεν μπορούν πλέον να εισαγάγουν τέτοια αξίωση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά του κατηγορουμένου. Περαιτέρω, η δήλωσή τους για παράσταση πολιτικής αγωγής μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας, είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι τέτοια δυνατότητα παρέχεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 64 παρ. 2 ΚΠΔ, οι οποίες δεν συντρέχουν στην προκειμένη υπόθεση ή στην περίπτωση άσκησης έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα, οπότε ο πρωτοδίκως παρασταθείς πολιτικώς ενάγων δικαιούται να παρασταθεί στην κατ’ έφεση δίκη μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας, περίπτωση που επίσης δεν συντρέχει στην προκειμένη υπόθεση. Κατά συνέπεια και με βάση όλα τα παραπάνω, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του κατηγορουμένου και να διαταχθεί η αποβολή της απολιτικής αγωγής.[…]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-7-2014

Aside

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΗΤΑΣ

Άρθρα 94, 95 Σ, Ν 1406/1983, 966 – 968 ΑΚ

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ομάδα πολιτών στράφηκε κατά του Δήμου ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης στο χώρο της ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ με την την αιτιολογία ότι αυτές υποβαθμίζουν την περιοχή και ουσιαστικά προσβάλλουν την προσωπικότητά τους. Ακυρωτική διοικητική διαφορά και υπάγεται στην ακυρωτική δικαιοδοσία του ΣτΕ το οποίο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για τις ακυρωτικές διαφορές, όταν το αίτημα ενώπιον του Δικαστηρίου μπορεί σύμφωνα με το νόμο να είναι η ακύρωση εκτελεστής διοικητικής πράξης ή η επιβολή υποχρέωσης στη διοίκηση να εκδώσει τέτοια πράξη. Η επικαλούμενη προσβολή της προσωπικότητας των πολιτών έλαβε χώρα όχι από υλική αλλά από διοικητική πράξη, ήτοι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί διαμόρφωσης των χώρων.

Απορρίφθηκε η αίτηση και οι πρόσθετες παρεμβάσεις λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας.

                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 8-7-2014