ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ  – ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΕΒΑΙΝΕ ΣΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΙΧ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚ, ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΙΤΙΩΔΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΛΘΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΣΥΝΤΡΕΧΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑ 30% ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΟΙΚΕΙΩΝ – ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ.

(Άρθρα 666, 667 και 670 έως 676, 681ΑΚΠολΔ ως ίσχυαν πριν το ν. 4335/2015, 297, 298, 299, 330 εδ. Β’, 345, 346, 481 επ., 914, 922, 926, 932 ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 ν. ΓπΝ/1911, 6 παρ 2 και 10 παρ. 1 πδ 327/1986, 25 ν. 2496/1997 και 70 ΚπολΔ). Συνέχεια

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΥΔΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ 914 ΑΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ Ν ΓΝ/1911.

Άρθρα: 314 παρ 1, 315 παρ 1 ΠΚ, 914 ΑΚ, Ν ΓΝ /1911

Η παράνομη συμπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας μπορεί να συνίσταται όχι μόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία περίπτωση εκείνος που υπέπεσε στην παράληψη ήταν υποχρεωμένος σε πράξη είτε από τον νόμο ή τη δικαιοπραξία είτε από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Συνέχεια

ΑΠΑΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

(Άρθρα 386 παρ 1β – α ΠΚ)

Δανειολήπτης προκειμένου να επιτύχει τραπεζική χρηματοδότηση, προσκόμισε στην τράπεζα 2 «πρωτότυπες» 1ες εντολές πληρωμής τρίτου οφειλέτη του, ΟΤΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτές ως εγγύηση και να συσταθεί επί αυτών σύμβαση συστάσεως ενεχύρου – εκχώρησης. Η τράπεζα αποδεχόμενη ως ισχυρές και πρωτότυπες τις εντολές αυτές, συνέστησε ενέχυρο επί αυτών και προέβη σε χρηματοδότηση του δανειολήπτη. Συνέχεια

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

(Άρθρα 259, 263 και 263Α ΠΚ)

 

Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου, παρότι κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώθηκαν στο κατάστημα πολεοδομικές παραβάσεις. Παραπομπή των μελών της επιτροπής που πλειοψήφησαν υπέρ της συνέχισης λειτουργίας του καταστήματος. Συνέχεια

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

            (αρθρ. 1, 23 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 1 παρ. 2 του ΑΝ. 263/1968).

Εγκατάσταση του κληρούχου πριν από δεκαετίες σε δημόσια έκταση πέραν της διανομής, λόγω σφάλματος αποτύπωσης της υπηρεσίας οφειλόμενο στα ατελή και περιορισμένα μέσα της εποχής. Έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτίσματος επί της δημόσιας έκτασης, χωρίς υπαιτιότητα του πολίτη. Συνέχεια