ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞ ΑΥΤΩΝ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν 2363/2006.

Άρθρ. 151, 152 του Ν 3463/2006, Άρθρ. 6 παρ 1α, 3 Ν 2839/2000, άρθρ. 74, 240 του Ν 3463/2006. Συνέχεια

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ, ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν 2363/2006.

Άρθρ. 151, 152 του Ν 3463/2006, Άρθρ. 6 παραγραφος 1α, 3 Ν 2839/2000.

 

Κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για διορισμό ΔΣ στη ΔΕΥΑ, ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Γ Γρ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από μέλη της αντιπολίτευσης του Δήμου με αίτημα την ακύρωση της απόφασης διότι: Συνέχεια