ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΡΧΗΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΣ ΜΗ ΤΙΜΩΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (κατ’ άρθρ 384 παρ 3).

(Άρθρα 224 παρ 1-2, 227, 230 και 375 & 1, 384 παρ 3 ΠΚ).

     Υπόθεση του γραφείου μας.

 

Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση επιμέρους χρηματικών ποσών με πρόθεση ιδιοποίησης από υπάλληλο, στα πλαίσια απασχόλησής του ως ταμία – διαχειριστή. Συνέχεια

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΦΟΥ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.

Άρθρ. 739, 740 παρ 1, 748 παρ 1, 782 παρ 1 και 3 ΚΠολΔ, 58 ΑΚ, άρθρ 5 παρ 1 Συντάγματος.

Καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς τη διόρθωση του κύριου ονόματος που δόθηκε με τη βάπτισή του, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει γι’ αυτό κάποια εξαιρετική περίπτωση ή ιδιαίτερη ανάγκη ή το όνομα αυτό έχει δικαιολογημένα ανεπιθύμητες συνέπειες, πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν δεν είναι εύηχο ή σχετίζεται με την ηθική προσωπικότητα του ατόμου, ή, τέλος, αποκτήθηκα από ενήλικο προσφάτως και του δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους που γνώριζαν το παλιό του όνομα. Συνέχεια

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

(Άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, ν. 1406/1983 αρθρ. 1 παρ 2 περ. η’, ν. 3155/1955, 914, 297 και 298 ΑΚ).

Προσωρινό αρχείο μας.

Σύμφωνα με το άρθρ. 1 περ. η του Ν 1406/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 48 παρ. 1 Ν 3900/2010, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 1406/1983,  που ορίζει ότι όλες οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημιώσεως οποιασδήποτε μορφής για ζημιές που έχουν προκληθεί από όργανα των ΟΤΑ σύμφωνα με τα άρθρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ, πλην αυτών που αφορούν ζημιές εξ αυτοκινήτου, υπάγονται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Συνέχεια

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΩΤΕΡΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.

Άρθρ. 1520 εδ β ΑΚ.

Οι γονείς των τέκνων, δεν δικαιούνται να εμποδίζουν την επικοινωνία αυτών με τους απώτερους ανιόντες εκτός και εάν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η επικοινωνία των τέκνων με τον παππού ή τη γιαγιά συντελεί στη διατήρηση των συγγενικών δεσμών της αντίστοιχης γραμμής, ή όταν τη φροντίδα του παιδιού είχαν αναλάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα οι γονείς του συζύγου που πέθανε ή του αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα. Συνέχεια