ΑΘΩΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 469 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Η υπόθεση αφορούσε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 159.252,22 ευρώ, η οποία είχε παραπεμφθεί για να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Με τους  αυτοτελείς ισχυρισμούς τους οποίους υποβάλαμε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου  ζητούσαμε την αθώωση του εντολέα μας, υποστηρίζοντας ότι τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (που τέθηκε σε ισχύ την 1/07/2019) το οποίο εμπεριέχει επιεικέστερη διάταξη, κατά την οποία, τα χρέη από αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του ΚΦΔ, μαζί με τις σχετικές προσαυξήσεις και λοιπές  επιβαρύνσεις, όπως είναι και η αποφυγή – μη καταβολή ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το ποσό τους, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του κατηγορουμένου, και κατά συνέπεια η αξιόποινη πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο για την οποία είχε παραπεμφθεί ο εντολέας μας είχε καταστεί πλέον ανέγκλητη και θα έπρεπε να αθωωθεί.

Συνέχεια

 (ΑΡΘΡΑ: 914, 928, 929, 1389 και 1390 ΑΚ, 15 ΠΑΡ. 1 του Ν. 1329/1983, 10 παρ. 5 του Ν.Δ. 4104/1960, 18 παρ. 1 του Ν. 4476/1965, 18 του Ν. 1654/1986)

Η ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΤΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΟΗΘΟΥ.

Επί αγωγής αποζημιώσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος, το Πρωτοβάθμιο Πολιτικό Δικαστήριο έκρινε, ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 914, 928, 929, 1389 και 1390 του ΑΚ  συνάγεται ότι σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας του ενός συζύγου, δύναται ο άλλος σύζυγος να απαιτήσει ατομικά και για τον εαυτό του αποζημίωση λόγω αποστέρησης των υπηρεσιών, που συνιστούν την από το νόμο οφειλόμενη συμβολή του παθόντος συζύγου στις οικογενειακές δαπάνες, ανεξαρτήτως αν προσέλαβε ή όχι υποκατάστατη δύναμη για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Συνέχεια