ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΡ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1997* Δικονομία πολιτική. Αγωγή διανομής ακινήτου. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και νομική βάση αυτής. Προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου και μη σύναψη της οριστικής…

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2163 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΞΩΣΤΕΣ Οριζόντια ιδιοκτησία-σύσταση οροφοκτησίας και δικαιώματα οροφοκτητών - Απαγορεύεται στους συνιδιοκτήτες να προβαίνουν σε τροποποίηση των εξωτερικών χώρων…

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 1814       Δασική έκταση συνιδιόκτητη από ιδιώτες κατά τα 4/5 εξ αδιαιρέτου και το Ελληνικό Δημόσιο κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου. Σύμβαση…