ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΩΝ. Άρθρα 966 παρ.3, 933, 686 επ., 999, ΚΠολΔ. ΑΡ. ΑΡΧΕIΟΥ ΜΑΣ 2633 Καταβολή προκαταβολής για αγορά ΙΧ…

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Άρθρο ΠΔ 293/2001   ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 993*   Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή εκτελέσεως. Προσύμφωνο χρονομεριστικής μίσθωσης. Παράλειψη χορήγησης αντιγράφου της σύμβασης μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, ώστε…

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ 966 ΑΚ: άρθρου 21 του δ/τος της 26-6/10-7-1944 περί κωδικός των νόμων περί δικών του Δημοσίου ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ…