ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΘΥΕΛΛΑ» ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΘΥΕΛΛΑ» ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ (αρ.84 και 81 ΑΚ) Αρ. αρχείου 786 Οι αιτούντες ζητούν να δημοσιευτεί στον τύπο η τροποποίηση του καταστατικού…

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ» ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ» ΠΡΕΒΕΖΗΣ (αρ.84 και 81 ΑΚ) Αρ. αρχείου 786 Οι αιτούντες ζητούν να δημοσιευτεί στον τύπο η τροποποίηση του…

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ-ΛΟΥΤΣΑΣ (αρ.739, 740 παρ.1 και 787 ΚπολΔ) Αρ. αρχείου 151 Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου…

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ (αρ.739, 740 παρ.1 και 787 ΚπολΔ) Αρ. αρχείου 695 Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο των συνδικαλιστικών…