ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΦΟΥ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.

Άρθρ. 739, 740 παρ 1, 748 παρ 1, 782 παρ 1 και 3 ΚΠολΔ, 58 ΑΚ, άρθρ 5 παρ 1 Συντάγματος.

Καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς τη διόρθωση του κύριου ονόματος που δόθηκε με τη βάπτισή του, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει γι’ αυτό κάποια εξαιρετική περίπτωση ή ιδιαίτερη ανάγκη ή το όνομα αυτό έχει δικαιολογημένα ανεπιθύμητες συνέπειες, πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν δεν είναι εύηχο ή σχετίζεται με την ηθική προσωπικότητα του ατόμου, ή, τέλος, αποκτήθηκα από ενήλικο προσφάτως και του δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους που γνώριζαν το παλιό του όνομα. Συνέχεια

Advertisements
Aside

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρα 740 – 781, 905, 323 ΚΠολΔ, Ν. 4305/1962

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 857α

Ο αιτών και η σύζυγός του βρισκόταν σε διάσταση από τον Ιούνιο του 1990 χωρίς να έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος. Το 1992 γεννήθηκε στην Γερμανία από την σύζυγο του αιτούντος ένα παιδί το οποίο ως γεννημένο σε νόμιμο γάμο θεωρήθηκε ως γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Εν συνεχεία με απόφαση του Πρωτοδικείου WUPPERTAL Γερμανίας η οποία προσκομίσθηκε σε επίσημη ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και η οποία έγινε αμετάκλητη από το 1995 κρίθηκε ότι το ανωτέρω ανήλικο τέκνο δεν είναι γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Εξάλλου δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Πρωτοδικείου Πρέβεζας σχετική με τη λύση γάμου των προαναφερομένων συζύγων.

Άσκηση αίτησης αναγνώρισης δεδικασμένου αλλοδαπής δικαστικής απόφασης.

Κατά συνέπεια ενόψει του ότι δεν υπάρχει λόγος που να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της προαναφερθείσας αλλοδαπής απόφασης αφού η απόφαση αυτή δεν αντιτίθεται στην ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά εν γένει ήθη της Ελληνικής κοινωνίας ούτε άλλωστε ο αιτών στερήθηκε το δικαίωμα υπεράσπισής του και γενικά της συμμετοχής του στη δίκη ενώπιον του παραπάνω αλλοδαπού δικαστηρίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δέχτηκε την υπό κρίση αίτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 11-1-2016

 

 

 

 

Aside

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΘΥΕΛΛΑ» ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΘΥΕΛΛΑ» ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
(αρ.84 και 81 ΑΚ)
Αρ. αρχείου 786
Οι αιτούντες ζητούν να δημοσιευτεί στον τύπο η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΩΠΗΣ».
Κρίθηκε ότι η αίτηση εισήχθη αρμοδίως να συζητηθεί και από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αποδείχθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προυποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την τροποποίηση και την εγγραφή του νέου καταστατικού.
Η αίτηση κατόπιν τούτων έγινε δεκτή.
Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ» ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ» ΠΡΕΒΕΖΗΣ
(αρ.84 και 81 ΑΚ)
Αρ. αρχείου 786

Οι αιτούντες ζητούν να δημοσιευτεί στον τύπο η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου που εδρεύει στην Νέα Σινώπη Πρέβεζας με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ΝΕΑ ΣΥΝΩΠΗ’’ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ».
Κρίθηκε ότι η αίτηση εισήχθη αρμοδίως να συζητηθεί και από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αποδείχθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προυποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την τροποποίηση και την εγγραφή του νέου καταστατικού.
Η αίτηση κατόπιν τούτων έγινε δεκτή.
Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(αρ. 739, 740 παρ. 1 και 787 ΚπολΔ)
Αρ. αρχείου 2922
Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο βιβλίο που τηρείται στο Δικαστήριο για αυτό το σκοπό, το υπό σύσταση σωματείο με έδρα την Πρέβεζα και με την επωνυμία «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας».
Κρίθηκε ότι η αίτηση εισήχθη αρμοδίως να συζητηθεί και από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αποδείχθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προυποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την ίδρυση σωματείου.
Η αίτηση κατόπιν τούτων έγινε δεκτή.
Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ-ΛΟΥΤΣΑΣ
(αρ.739, 740 παρ.1 και 787 ΚπολΔ)
Αρ. αρχείου 151
Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου το υπό σύσταση σωματείο με έδρα το Βράχο του Νομού Πρέβεζας.
Κρίθηκε ότι η αίτηση εισήχθη αρμοδίως να συζητηθεί και από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αποδείχθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου.
Η αίτηση κατόπιν τούτων έγινε δεκτή.
Υπόθεση του γραφείου μας.

Aside

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ
(αρ.739, 740 παρ.1 και 787 ΚπολΔ)
Αρ. αρχείου 695
Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο των συνδικαλιστικών οργανώσεων το υπό σύσταση σωματείο με έδρα τη Λούτσα του Νομού Πρέβεζας.
Κρίθηκε ότι η αίτηση εισήχθη αρμοδίως να συζητηθεί και από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν αποδείχθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου.
Η αίτηση κατόπιν τούτων έγινε δεκτή.
Υπόθεση του γραφείου μας.