Aside

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρα 1441, 1485, 1486, 1487, 1496, 1518, 1520 ΑΚ, 358 ΠΚ, ΕφΑθ 4075/98.

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΊΟΥ ΜΑΣ 2873

 

Αίτηση συναινετικού διαζυγίου. Το ζευγάρι από το γάμο του απέκτησε δύο ανήλικα τέκνα.

Έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια των δύο ανήλικων τέκνων τους, καθώς και η επικοινωνία τους με αυτά.

Το δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση.

Στη συνέχεια η σύζυγος αιτήθηκε επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να της ανατεθεί και με δικαστική απόφαση προσωρινά η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων και να της επιδικαστεί προσωρινά μηνιαία διατροφή για τα ανήλικα.

Ο καθ’ ου σύζυγος κατά τη συζήτηση άσκησε ανταίτηση ζητώντας να ρυθμισθεί η επικοινωνία του με τα ανήλικα τέκνα.

Ο καθ ου αποδέχθηκε το περιεχόμενο της αίτησης, η δε αιτούσα, αποδέχθηκε το περιεχόμενο της ανταίτησης σχετικά με την επικοινωνία. Έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο σύμφωνα με τις δηλώσεις των αντιδίκων μόνο όσον αφορά τη διατροφή και την επικοινωνία. Όσον αφορά την επιμέλεια η συμφωνία των διαδίκων δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί συμβιβασμός (άρθ. 871 ΑΚ) διότι ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων, οι διάδικοι στερούνται της εξουσίας διαθέσεως του επίδικου αντικειμένου ήτοι της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους, που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση του κύρους του συμβιβασμού ούτε ως αποδοχή της αγωγής γιατί η αποδοχή της νομικής και πραγματικής βάσεως της αγωγής δεν βρίσκεται στη διάθεση των διαδίκων.

Ανάθεση από το Δικαστήριο της προσωρινής επιμέλειας στην μητέρα μετά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών.

Μη συμμόρφωση του πατέρα με την καταβολή της διατροφής. Ο μητέρα άσκησε μήνυση για παραβίαση των όρων της δικαστικής απόφασης.

Το δικαστήριο κήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο, δεχόμενο αφενός ότι η μη καταβολή των διατροφών δεν οφείλονταν σε κακοβουλία αλλά σε αντικειμενική αδυναμία του πατέρα λόγω διακινδύνευσης ιδίας διατροφής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 20-5-2014

Aside

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Άρθρα 13 παρ.1, 22, 29, 31 του Ν.344/1976, 782 ΚΠολΔ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2887

 

Αφορά στην υπόθεση όπου οι αιτούσες (μητέρα και κόρη με μία αίτηση για εξοικονόμηση εξόδων) επικαλούμενες άμεσο έννομο συμφέρον τους ζητούν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας να βεβαιωθεί το γεγονός (γέννηση) της πρώτης εξ΄ αυτών, προκειμένου να συνταχθεί η οικεία ληξιαρχική πράξη καθώς και να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της δεύτερης ως προς την καταχώρηση της βαπτίσεως και την διόρθωση του κυρίου ονόματος της μητρός της το οποίο εκ παραδρομής αναγράφηκε λάθος.

Επίσης, ζητούν να διαταχθεί ο αρμόδιος Ληξίαρχος να προβεί στην κατά νόμο σύνταξη και διόρθωση των προαναφερόμενων ληξιαρχικών πράξεων. Το συγκεκριμένο αίτημα, ως προς την δεύτερη αιτούσα κρίθηκε μη νόμιμο και απορριπτέο διότι αντικείμενο της δίκης δεν ήταν η έκδοση διαταγής ως προς τον αρμόδιο ληξίαρχο για τη σύνταξη και συμπλήρωση – διόρθωση της προρρηθείσης ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως της δεύτερης αιτούσας αλλά η διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων για τα οποία δεν συντάχθηκαν οι ως άνω ληξιαρχικές πράξεις ή τα οποία παραλείφθηκαν να καταχωρηθούν στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία, ο δε ληξίαρχος θα υποχρεωθεί στην σύνταξη ή συμπλήρωση αυτών ως προς τα άνω πραγματικά γεγονότα μόνο με τον εξαναγκαστικό μηχανισμό της διοικήσεως. Επίδοση της αίτησης προς τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Το Δικαστήριο έκρινε πως το έννομο συμφέρον και των δύο αιτουσών είναι αυτονόητο, δεδομένου ότι η σύνταξη της ληξιαρχικής πράξεως και η συμπλήρωση της προαναφερόμενης ληξιαρχικής πράξης αφορά την προσωπική τους κατάσταση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 29-5-2014

Aside

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

      Άρθρα 1710, 1711, 1820, 1846, 1847, 1848, 1856, 1857 ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2605

 

Αφορά στην υπόθεση μητέρας, η οποία ασκούσα τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, ζητά υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά της, να της δοθεί η άδεια, να προβεί για λογαριασμό του ανηλίκου στην εκποίηση μιας μοτοσικλέτας που περιήλθε κατά τα ¾ εξ αδιαιρέτου σε αυτό, δυνάμει κληρονομικής διαδοχής μετά το θάνατο του πατέρα του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, με την αιτιολογία ότι η εκποίηση αυτής, είναι προφανώς ωφέλιμη για τη διοίκηση της περιουσίας του.

Επίδοση αντιγράφου στον Εισαγγελέα κατ΄άρθρο 748 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Αποδοχή του ανηλίκου με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η μητέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοτοσικλέτα εν όψει του ότι στερείται άδειας οδήγησης και δεν επιθυμεί να αποκτήσει. Η ηλικία του ανήλικου τέκνου (3 ετών) αφενός καθιστά απολύτως αδύνατη την χρησιμοποίησή της από το ίδιο, αφ΄ ετέρου όταν θα είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει θα είναι άχρηστη λόγω παλαιότητας και η αξία της μηδαμινή.

Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα μόνο έξοδα μπορεί να προκαλέσει στην περιουσία του ανηλίκου (τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστικών εισφορών, συντήρησης, φύλαξης κλπ) χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να του προσπορίσει κανένα όφελος, δέχτηκε την αίτηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 16-5-2014

 

Aside

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Άρθρα 1510 παρ 2, 1511 εδ.α, 1526, 1623 εδ α,΄1624 παρ.1 αρ.1,2,8 και 11 ΑΚ.

ΑΡ. ΑΡΧΕIΟΥ ΜΑΣ 2572

 

Αφορά στην υπόθεση μητέρας η οποία ασκεί νομίμως τη γονική μέριμνα ανηλίκου η οποία ζητά επικαλούμενη το συμφέρον αυτού, να της παρασχεθεί η άδεια προκειμένου να εκποιήσει αριθμό μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τις οποίες ο ανήλικος κληρονόμησε από τον θανόντα πατέρα του.

Νομίμως και ορισμένως εισήχθη η υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του συγγενικού συμβουλίου του οποίου η ύπαρξη είναι ασυμβίβαστη με τον θεσμό της γονικής μέριμνας και παράλληλα με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Στο Δικαστήριο αποδείχθηκε ότι ιδιοκτήτες των ως άνω μετοχών ήταν η μητέρα κατά ποσοστό ½ αυτών εξ αδιαιρέτου και το ανήλικο τέκνο της κατά τα υπόλοιπα ¾ αυτών εξ αδιαιρέτου.

Πρώτον, λόγω ότι ο θανών πατέρας ως τραπεζικός υπάλληλος υπέθετε κατά την αγορά των ως άνω μετοχών ότι θα τις εκποιήσει οποτεδήποτε και όχι ότι θα περιέλθουν στο ανήλικο τέκνο, δεύτερον λόγω του ότι οι μετοχές ως χρηματιστηριακό προϊόν δεν έχουν σταθερή αξία και εν τέλει λόγω της τότε δυσοίωνης οικονομικής κατάστασης που είχε σαν αποτέλεσμα η αξία της ως άνω μετοχής να κατρακυλήσει στο μισό της αξίας της με αποτέλεσμα η περιουσία του ανηλίκου να μειωθεί στο μισό, το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση παροχής της άδειας εκποίησης της μητέρας.   Δεσμευτικοί όροι της δικαστικής απόφασης ήταν ότι αφενός η μητέρα δεν μπορεί να εκποιήσει μετοχές κάτω ενός συγκεκριμένου αριθμητικού ορίου ποσού ανά μετοχή παράλληλα με την δέσμευση ότι το όποιο εισπραχθέν ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του ανηλίκου τέκνου της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8-5-2014