ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΝΟΙΑΣ Η ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 (Άρθρα 1901 – 1912 ΑΚ, 128 ΑΚ, 838 ΚΠολΔ)

Στο άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα «Αποδοχή με το ευεργέτημα της Απογραφής», προβλέπεται η δυνατότητα στους κληρονόμους όσο έχουν το δικαίωμα να αποποιηθούν την κληρονομιά (εντός της 4μηνης αποσβεστικής προθεσμίας που τίθεται από το νόμο), να δηλώσουν ότι την αποδέχονται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η οδός αυτή είναι ιδιαίτερα επωφελής εφόσον παρέχεται στους κληρονόμους η δυνατότητα να επωφεληθούν από το ενεργητικό της κληρονομιαίας περιουσίας με ταυτόχρονη προστασία της προσωπικής τους περιουσίας, με άλλα λόγια η κληρονομιαία και η προσωπική περιουσία διαχωρίζονται αποτελώντας δύο ξεχωριστά οικονομικά μεγέθη. Συνέχεια

Advertisements

ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1719 – 1757 ΑΚ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ.

(Άρθρ. 223, 1718, 1719 – 1757, 1816 ΑΚ).

          (Εκκρεμής υπόθεση του γραφείου μας).

Η ήδη ηλικιωμένη διαθέτης σε προσύμφωνα δωρεάς (συγκεκαλυμμένων υπό τη μορφή πωλήσεων – τα οποία στη συνέχεια διά αυτοσυμβάσεων εκτελέσθηκαν σε οριστικά συμβόλαια εν αγνοία της), ζήτησε και επέτυχε με τελεσίδικη απόφαση κατόπιν αγωγής της, την ακύρωσή τους. Συνέχεια

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ– ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η ψυχική υγεία και η ικανότητα του δικαιοπρακτούντος να αντιλαμβάνεται το νόημα και τις συνέπειες των συμφωνιών που συνάπτει, αποτελεί προϋπόθεση  για την εγκυρότητα και τη νομιμότητα των ενεργειών – συναλλαγών δικαιοπραξιών  του φυσικού προσώπου. Συνέχεια