ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ…

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Άρθρα Ν 2190/1920 άρθρ. 57…

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 176* Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αναγνώριση ευθύνης από τον εναγόμενο Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό     Ιδιοκτητών Λεωφορείων ΚΤΕΛ. Ανάθεση…