ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣH ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟ Μονομελές Πρωτοδικείο - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ…