ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ. ΕΚΚΡEΜΗΣ…

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΕΚΚΡEΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ Άρθρα: Ν 3869/2010 Ν 4161/2013 Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας «κούρεψε» χρέος…