Aside

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΥ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΥ

Άρθρα 105, 106 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 625

Παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου. Αρ. 105, 106 ΑΚ. Αποζημίωση. Επιλογή άλλου ιατρού αντί του ενάγοντα δια τη θέση του Επιμελητού Α` σε Νοσοκομείο, επειδή ο τελευταίος δεν είχε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα λόγω ελλείψεως προσφάτου νοσοκομειακής εμπειρίας. Ορθή η κρίση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ότι μη νόμιμα κηρύχθηκε μη διοριστέος και ότι πρέπει να του αποκατασταθεί η υλική ζημία (λαμβάνοντας τις αποδοχές του ιατρού Επιμελητή Α`) και την ηθική ζημιά. Ένσταση εναγομένου για συμψηφισμό ζημιάς και κέρδους. Δεν χωρεί γιατί η ζημιά του ενάγοντα δεν μπορεί να συμψηφισθεί με την ωφέλεια που αποκόμισε από την απασχόληση του στο ΙΚΑ όσο και από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, γιατί η ωφέλεια προήλθε από διαφορετική αιτία. Δέχεται εν μέρει αγωγή.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Με παρατηρήσεις Κώστα Μπέη στη ΔΙΚΗ.

 

Advertisements
Aside

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2553

Ο χαρακτήρας μίας έκτασης ως δασικής, δεν αποκλείει την δυνατότητα να συνιστά ταυτόχρονα αντικείμενο κυριότητας από ιδιώτη. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο αυτής κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου, με βάση απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου.

Κατάληψη από τρίτο.

Οι 2 από τους πολλούς συνιδιοκτήτες της έκτασης αυτής, άσκησαν αγωγή κατά του καταληψία, για λογαριασμό όλων των συνιδιοκτητών. Τόσο το πρωτόδικο Δικαστήριο όσο και το Εφετείο, αφού έκαναν δεκτή την αγωγή, στη συνέχεια διέταξαν την απόδοση στους ενάγοντες, ολοκλήρου του επιδίκου και όχι μόνο αυτό που αναλογούσε στις εξ αδιαιρέτου μερίδες τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1094 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2178

 

Αφορά την παράνομη κατάληψη μέρους του ακινήτου μεγάλης αξίας ευρισκόμενο πλησίον της θάλασσας, της ενάγουσας από τον εναγόμενο αδελφό της. Συγκεκριμένα, ο εναγόμενος εισήλθε εντός της δενδροφυτεμένης (ελαιώνα) από 40ετίας ιδιοκτησία της ενάγουσας, ισχυριζόμενος ότι απέκτησε την κυριότητα αυτής με κληρονομική διαδοχή. Η ενάγουσα ισχυρίζονταν ως τίτλο κτήσης άτυπη διανομή – δωρεά εν ζωή από τον πατέρα τους (άτυπη σύσταση προικός) και χρησικτησία.

      Το πρωτόδικο Δικαστήριο, απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας αβάσιμους τους ισχυρισμούς της ενάγουσας περί έναρξης της χρησικτησίας προ του θανάτου του δικαιοπαρόχου, δεχόμενο ότι η αποδεδειγμένη 40ετής νομή αυτής στο επίδικο, ξεκίνησε μετά το θάνατο του πατέρα τους και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να αντιταχθεί κατά του εναγομένου – συγκληρονόμου.

Το Εφετείο δεχόμενο ακριβώς τα αντίθετα, έκανε δεκτή την αγωγή.

Ο εναγόμενος αντίδικος, άσκησε αναίρεση στον ΑΠ η οποία απορρίφθηκε.

 

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 13-5-2014

 

Aside

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Άρθρα 534, 540, 543 και 914 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2620

Κατόπιν προφορικής σύμβασης πώλησης που καταρτίστηκε μεταξύ του συζύγου της ενάγουσας και του πατέρα του εναγομένου, συνάφθηκε στη συνέχεια σύμβαση πώλησης και μεταβιβάσθηκε στην ενάγουσα ένας μεταχειρισμένος παλαιός γεωργικός ελκυστήρας.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πώληση, η ενάγουσα ισχυρίσθηκε ότι παρατηρήθηκαν επιπλοκές σε διάφορα όργανα του μηχανήματος όπως προβολείς, φλας κ.τ.λ. διακόπηκε δε η λειτουργία του λόγω διαρροής στο υδραυλικό του σύστημα, όπως προέκυψε και από τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για λογαριασμό της ενάγουσας.

Κατόπιν αυτών των περιστατικών, η ενάγουσα άσκησε αγωγή προκειμένου να αναγνωρισθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης της από τη σύμβαση πώλησης. Επίσης η ενάγουσα επέρριψε στον εναγόμενο αδικοπρακτική ευθύνη συνιστάμενη στο ότι δήθεν της παρέστησε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την άνευ ελαττωμάτων λειτουργία του ελκυστήρα με σκοπό να καταρτιστεί η σύμβαση.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση για την άσκηση της υπαναχώρησης, διότι τα ελαττώματα που εμφανίσθηκαν σε μερικά όργανα του ελκυστήρα κρίθηκαν επουσιώδη και άμεσα σχετιζόμενα με το γεγονός ότι αυτό ήταν πολύ παλιό και μεταχειρισμένο, πράγμα που γνώριζε η ενάγουσα κατά τη σύμβαση της πώλησης. Σχετικά με τη διαρροή του υδραυλικού συστήματος, κρίθηκε ότι αυτή προήλθε από την κακή χρήση του μηχανήματος από τον σύζυγο της ενάγουσας, λόγω του ότι δεν χορηγήθηκε η απαραίτητη ποσότητα λαδιών σε αυτό, πράγμα που είχε επισημάνει ο πωλητής κατά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης. Η αγωγή εναντίον μας απορρίφθηκε.

                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 14-5-2014

Πώς επηρεάζει η σχέση των γονέων τα παιδιά

Τα παιδιά που ζουν με ένα γονέα είναι το ίδιο χαρούμενα με αυτά που ζουν με μια μαμά και ένα μπαμπά, σε αντίθεση με ό,τι φαίνεται να πιστεύουν οι περισσότεροι.
Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε σε περισσότερα από 12.000 παιδιά ηλικίας 7 ετών, η ποιότητα της σχέσης των γονέων με τα παιδιά τους είναι πιο σημαντική από τη «σύνθεση» της οικογένειάς τους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης του ερευνητικού ινστιτούτου NatCen αμφισβητούν την ευρέως διαδεδομένη άποψη, ότι είναι καλύτερα οι γονείς να μένουν μαζί «για το καλό των παιδιών» αντί να χωρίζουν, όταν η σχέση τους δεν πηγαίνει καλά.

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από τρεις διαφορετικές «ομάδες»: κάποια ζούσαν και με τους δύο βιολογικούς γονείς τους, κάποια άλλα είχαν ένα θετό γονέα και κάποια σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Σε κάθε μία κατηγορία, το 36% των παιδιών ανέφεραν ότι ήταν ευτυχισμένα «όλη την ώρα/πάντα», ενώ το υπόλοιπο 64% δήλωσε ότι ήταν χαρούμενο «κάποιες φορές ή ποτέ».

Οι καυγάδες των γονέων, οι τσακωμοί με τα αδέρφια τους και το bullying (εκφοβισμός) στο σχολείο ήταν οι τρεις παράγοντες που επηρέαζαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα επίπεδα ευτυχίας τους.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Jenny Chanfreau, οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην οικογένεια είναι πιο σημαντικές, από τον τύπο της οικογένειας.

«Το να μένει ένα ζευγάρι μαζί, αλλά να μαλώνει συνέχεια και πολλές φορές να ξεσπάει στα παιδιά, το να μην περνούν ευχάριστα όλοι μαζί την ώρα τους, να μην τρώνε στο ίδιο τραπέζι… όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα ευτυχίας ενός παιδιού» είπε η ίδια στη MailOnline και συνέχισε: «Βρήκαμε ότι ο τύπος της οικογένειας δεν είναι καμία σημαντική επίδραση στην ευτυχία των παιδιών ηλικίας 7 ετών, αλλά ούτε και σε παιδιά ηλικίας από 11 έως 15 ετών».

«Αυτό που μετράει είναι η ποιότητα των σχέσεων των μελών μιας οικογένειας, και όχι η σύνθεσή της» κατέληξε.