Aside

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση (συμπίεση των οικογενειακών εισοδημάτων, αύξηση συντελεστών φορολόγησης εισοδημάτων και ακίνητης περιουσίας), έχει οδηγήσει έναν στους δύο δανειολήπτες σε δυσκολίες αποπληρωμής των οφειλών τους προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες, πριν ακόμη καταγγείλουν τις δανειακές συμβάσεις, μετά την καθυστέρηση μίας ή δύο δόσεων καταφεύγουν σε «εταιρείες ενημέρωσης», οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από τις γνωστές σε όλους εισπρακτικές εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, άτομα ακατάλληλα κατά το νόμο (σύμφωνα με τα προσόντα και τον τρόπο συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν), με καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε ακατάλληλες ώρες (δυστυχώς επιτρέπεται να σας τηλεφωνούν ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας), φροντίζουν να σας καταστήσουν σαφές, ότι κινδυνεύετε εάν δεν πληρώσετε. Πολλές φορές ο ίδιος δανειολήπτης μπορεί να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από δύο ή και τρεις διαφορετικές εταιρείες, για το ίδιο δάνειο. Οι διάφοροι υπάλληλοι των εταιρειών αυτών χρησιμοποιούν στοιχεία προσωπικά που σχετίζονται είτε με την ταυτότητα του δανειολήπτη είτε με την οφειλή, χρησιμοποιώντας ύφος επιτακτικό έως εκφοβιστικό και προειδοποιούν με άμεσες κατασχέσεις και με διαδικασίες πλειστηριασμού αν το χρέος δεν εξοφληθεί σύντομα. Πλήθος, μάλιστα, είναι τα παράπονα που φτάνουν σε καθημερινή βάση τόσο στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όσο και στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, από καταναλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές με καθημερινά και πιεστικά τηλεφωνήματα.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι ανωτέρω εταιρείες τηλεφωνικά ζητούν από τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και χωρίς να το γνωρίζουν οι τελευταίοι, δημιουργούνται «πρακτικά συμφωνίας» που απομαγνητοφωνούνται και τελικά τα ποσά αυτά διεκδικούνται από τις τράπεζες. Για τους λόγους αυτούς, οι Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών έχουν προειδοποιήσει τα μέλη τους να είναι πολύ προσεκτικά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπαλλήλους των εισπρακτικών εταιρειών.

Οι εισπρακτικές εταιρείες στις περιπτώσεις αυτές παραβιάζουν τον νόμο καθώς υποχρεούνται μόλις λάβουν τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και πριν αρχίσουν να τηλεφωνούν, να τους ενημερώσουν εγγράφως ότι έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον στο πρώτο τηλεφώνημα προς τον οφειλέτη έχουν την υποχρέωση να τους λένε το όνομα του υπεύθυνου της εταιρείας με τον οποίο συνομιλούν, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και ότι θα κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών.

Εάν δεν το πράξουν και εάν παραβιάσουν το νόμο, γεννιέται δικαίωμα αποζημίωσής σας εναντίον τους και εναντίον της τράπεζας που έδωσε τα στοιχεία σας, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης!

Η παραβίαση της νομοθεσίας από τις εισπρακτικές εταιρίες, έχει πλέον νομολογηθεί ότι προκαλεί ηθική βλάβη στον οφειλέτη, με προσβολή της προσωπικότητάς του ή μείωσής του ενώπιον τρίτων. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές με αποτελεσματικό τρόπο και γιατί όχι να αξιώσουμε την αποζημίωση που προβλέπεται από τον νόμο.

Αναλυτικότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών, και τις προϋποθέσεις αποζημίωσής τους λόγω παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας :

Ποιο είναι, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών και ποια τα δικαιώματα οφειλετών στις περιπτώσεις εκείνες που δέχονται τηλεφωνήματα από αυτές σχετικά με τις οφειλές τους και την διευθέτηση αυτών:

 1. Δεν επιτρέπεται να καλεί η εισπρακτική εταιρεία τους οφειλέτες χωρίς προηγουμένως την δική τους εξουσιοδότηση, δηλαδή θα πρέπει προηγούμενα η τράπεζα με την οποία είχαν συμβληθεί να τους έχει ενημερώσει σχετικά με την εταιρεία, με την οποία συνεργάζεται και η οποία στην πορεία θα τους παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή η τράπεζα στην οποία έχετε το δάνειο ή την πιστωτική κάρτα θα πρέπει να σας ενημερώσει για την εταιρεία με την θα οποία συνεργάζεται και θα σας καλεί για την οφειλή σας.
 2. Η ανωτέρω συγκατάθεση θα πρέπει να προκύπτει εγγράφως και φυσικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οφειλετών.
 3. Εφόσον υπάρχει γραπτώς η συγκατάθεση των οφειλετών, θα πρέπει οι τράπεζες πριν από κάθε ενέργεια προς ενημέρωση από τις εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, να έχουν διασταυρώσει με τους οφειλέτες τις οφειλές τους με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία τους και να τους έχουν ενημερώσει για τη  διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων τους στην εισπρακτική εταιρεία.
 4. Σε περιπτώσεις οφειλών οι οποίες είτε έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής, δεν επιτρέπεται στην τράπεζα να προβεί στην ανωτέρω ανάθεση προς τις εισπρακτικές εταιρείες.
 5. Δεν επιτρέπεται οι εισπρακτικές να καλούν τους οφειλέτες σε καθημερινή βάση για την ίδια οφειλή (το πολύ κάθε δεύτερη η μέρα και μόνο εργάσιμες από τις 9.00 έως 20.00) όπως επίσης και να τους καλούν στον χώρο εργασίας τους ή να ενημερώνουν τρίτους για την οφειλή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όταν τους καλούν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης της κλήσης.
 6. Σε κάθε κλήση θα πρέπει οι υπάλληλοι των εισπρακτικών εταιρειών που τηλεφωνούν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων τους, να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, να ενημερώνουν για τυχόν καταγραφή των συνομιλιών καθώς και για την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.
 7. Οι οφειλές θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες.
 8. Οι εισπρακτικές εταιρείες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και δεν επιτρέπεται στην τράπεζα η ανάθεση εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες από μία εισπρακτική εταιρεία.
 9. Οι εισπρακτικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησης των οφειλετών  να τους χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών τους ή ακόμη και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας για ένα χρόνο.
 10. Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες μπορούν να συμβουλευθούν το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή να καλούν στο Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (τηλ.  213-1514346).
 11. Απαγορεύεται η άσκηση ψυχολογικής βίας, η προσβλητική συμπεριφορά και  χρήση προσβλητικών εκφράσεων προς τους οφειλέτες.

Σε περιπτώσεις λοιπόν κατά τις οποίες κάποιες ή όλες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε τόσο η εισπρακτική εταιρεία όσο και η δανείστρια – τράπεζα παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών αυτών και τα προσωπικά σας δεδομένα και ενέχονται και οι δύο εις ολόκληρον απέναντι στους οφειλέτες σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί πλήθος δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνει τους δανειολήπτες υποχρεώνοντας τις τράπεζες και τις εισπρακτικές εταιρίες, να αποζημιώσουν τους θιγόμενους.

Aside

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οι πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών συχνά ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας. Και αυτός είναι ο λόγος που η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, έθεσε ορισμένους κανόνες που ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τους.

 

Η δεινή οικονομική κρίση προκαλεί σε πολλούς συνανθρώπους μας αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη για την αναζήτηση των χρημάτων τους οι διαφόρων ειδών δανειστές, είτε πρόκειται επιχειρήσεις (λ.χ. τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών) είτε για φυσικά πρόσωπα, καταφεύγουν σε εταιρείες ενημέρωσης ή, κατά το λαϊκότερο, σε εισπρακτικές εταιρείες, αναθέτοντάς τους την εντολή να ενημερώνουν τους οφειλέτες για την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Εντούτοις, είναι συχνό το φαινόμενο τέτοιες εταιρείες να παραβιάζουν τον νόμο, ακολουθώντας άκρως πιεστικές και προσβλητικές πρακτικές σε βάρος οφειλετών. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές με αποτελεσματικό τρόπο.

Ορισμός

Ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ορίζονται στον νόμο οι “κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 του παρόντος” (άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 3758/2009).

Νομικό Πλαίσιο

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών με σκοπό το κέρδος, θεσπίζει όμως αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση μίας τέτοιας δραστηριότητας. Οι βασικοί κανόνες ρύθμισης των εισπρακτικών εταιρειών βρίσκονται στα άρθρα 1 – 12 του Ν. 3758/2009 (στο εξής ο “Νόμος”). Επιπλέον, τον Ιούλιο διεξήχθη δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του νόμου με ρυθμίσεις βελτιωμένης προστασίας για τους οφειλέτες, με βάση την οποία εξεδόθη ο Ν. 4038/2012, το άρθρο 36 του οποίου τροποποιεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Για τα ζητήματα (α) διαβίβασης από τους δανειστές στις εισπρακτικές προσωπικών δεδομένων των οφειλετών, (β) καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, (γ) σύστασης και γνωστοποίησης των αντίστοιχων αρχείων και (δ) τήρησης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006.

Έννομες Υποχρεώσεις των Εταιρειών Ενημέρωσης

Για την έναρξη των εργασιών τους στην αρμόδια ΔΟΥ οι εισπρακτικές εταιρείες υποχρεούνται πρώτα σε εγγραφή στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Απαγορεύεται δε με απειλή σοβαρότατου προστίμου σε οποιονδήποτε δανειστή η ανάθεση εντολών ενημέρωσης οφειλετών σε εταιρείες, που δεν είναι εγγεγραμμένες στο παραπάνω μητρώο καθώς και σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες (άρθρα 4 παρ. 2, 7 και 9 παρ. 3 του νόμου). Επιπλέον, απαγορεύεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις ίδιες τις εισπρακτικές καθώς και η οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του οφειλέτη εξαιτίας της ανάθεσης ενημέρωσής του σε αυτές (άρθρο 4 παρ. 3 και 7 του νόμου).

Κατά την ενημέρωση του οφειλέτη οι εισπρακτικές υποχρεούνται :

 • Να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 2 του νόμου).
 • Να σέβονται τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 4 παρ. 1του νόμου).
 • Να διαθέτουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του, όσο και για τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται επίσης να αντιποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών – εντολέων τους (άρθρο 6 παρ. 2 του νόμου).
 • Να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όλων των τηλεφωνικών επικοινωνιών προς τον οφειλέτη, και ειδικότερα η ημερομηνία, η ώρα και η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ο οφειλέτης θα πρέπει να ενημερώνεται για την καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων και τη διάρκεια τήρησής τους καθώς και ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών του δικαιωμάτων. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία (άρθρο 6 παρ. 7 του νόμου).
 • Να παρέχουν, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εντός δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο με τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αφορούν στο συγκεκριμένο οφειλέτη (άρθρα 6 παρ. 7 και 8 παρ. 2 του νόμου). Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να αιτείται χωρίς χρέωση από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και να λαμβάνει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας του συνδρομητή της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση των διατάξεων του Ν. 3758/2009 (άρθρο 6 παρ. 8 του νόμου).

Απαγορεύεται ρητά από τον νόμο (άρθρο 5) στις εισπρακτικές να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως είναι κυρίως :

 • Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
 • Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 • Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
 • Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
 • Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 • Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
 • Οι κατ` οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.
 • Η όχληση των οικείων προσώπων του.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντικές είναι οι προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου με βάση τις οποίες (α) η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται δέκα ημέρες αφότου η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη, (β) με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 με 20:00 και (γ) η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο (άρθρο 4 παρ. 4).

Έννομες Υποχρεώσεις των Δανειστών

Όπως αναφέρθηκε, οι δανειστές δεν επιτρέπεται να αναθέτουν εντολές ενημέρωσης οφειλετών σε εταιρείες, που δεν είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο της ΓΓΚ καθώς και σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες (άρθρα 4 παρ. 2, 7 και 9 παρ. 3 του νόμου). Επιπλέον, απαγορεύεται να εκχωρούν σε τρίτους, όπως λόγου χάρη στις ίδιες τις εισπρακτικές, τις απαιτήσεις τους έναντι των οφειλετών (άρθρο 1 του νόμου). Για τυχόν παράβαση των ανωτέρω δύναται να τους επιβληθεί υψηλό πρόστιμο από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων οι δανειστές υποχρεούνται :

 • Να ενημερώνουν εγγράφως τον οφειλέτη για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εισπρακτική (άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3758/2009).
 • Να παρέχουν στην εισπρακτική μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών (άρθρο 4 παρ. 4, 8 παρ. 2 Ν. 3758/2009).
 • Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας του σχετικού αρχείου καταγεγραμμένων συνομιλιών να γνωστοποιούν την σύστασή του στην ΑΠΔΠΧ και να λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 10 Ν. 3758/2009).

Προστασία Οφειλετών & Κυρώσεις με βάση τον Ν. 3758/2009

Οποιοσδήποτε οφειλέτης που πέσει θύμα παράβασης του Ν. 3758/2009 μπορεί να αιτηθεί από την εισπρακτική εταιρεία το αρχείο της τηλεφωνικής του συνομιλίας και στη συνέχεια να προσφύγει, καταγγέλλοντας το γεγονός, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ). Η προσφυγή στην ΓΓΚ είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο προστασίας, καθώς εκθέτει τις εισπρακτικές εταιρείες σε σοβαρούς κινδύνους για την απειλή προστίμων, αναστολή λειτουργίας ή μέχρι και οριστική διαγραφή από το σχετικό μητρώο της ΓΓΚ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε βάρος των εισπρακτικών εταιρειών αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, και των δανειστών, που παραβαίνουν τις διατάξεις του Ν. 3758/2009. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, την οριστική διαγραφή της εταιρείας (άρθρο 10 του νόμου).

Σε περίπτωση που από τις παραβάσεις του Ν. 3758/2009 έχει προκληθεί περιουσιακή ζημία ή, συχνότερα, ηθική βλάβη στον οφειλέτη, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητάς του ή μείωσής του ενώπιον τρίτων, είναι δυνατή η επιδίωξη αποζημίωσης στα δικαστήρια τόσο από την εισπρακτική όσο και από τον δανειστή (57 επ. και 914 επ. ΑΚ).

Προστασία Οφειλετών & Κυρώσεις με βάση τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε, κάθε οφειλέτης θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς για την διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε εισπρακτική εταιρεία, προτού δεχθεί σχετική ενημέρωση από αυτή. Δεύτερον και σε περίπτωση καταγραφής της τηλεφωνικής κλήσης ο οφειλέτης θα πρέπει κατά την έναρξή της να ενημερώνεται και έχει το δικαίωμα να αρνείται τη διεξαγωγή της.

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω ο εκάστοτε οφειλέτης δύναται να καταθέσει προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καταγγέλλοντας το γεγονός, αλλά και να στραφεί δικαστικά τόσο κατά του δανειστή του όσο και κατά της εισπρακτικής, ζητώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με βάση το άρθρο 23 Ν. 2472/1997 (βλ. ΕφΑθ 2887/2010).

Νομική Συμβουλή : Αν δεχτείτε ενημέρωση από εισπρακτική εταιρεία, ζητάτε πάντα τα στοιχεία του υπαλλήλου και της εισπρακτικής και στη συνέχεια αιτηθείτε γραπτώς το περιεχόμενο της τηλεφωνικής σας συνομιλίας. Αν η όχλησή σας γίνει δίχως προηγουμένως να έχετε ενημερωθεί σχετικά από τον δανειστή σας στραφείτε δικαστικά κατά και των δύο, ζητώντας αποζημίωση. Αν δεχτείτε ενημέρωση από εισπρακτική εταιρεία κατά παράβαση του Ν. 3758/2009, προβείτε στραφείτε δικαστικά κατά της εισπρακτικής αλλά και του δανειστή σας, ζητώντας αποζημίωση.

 

Aside

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο – αντικείμενο δωρεάς κι επικουρικά παροχή δικαστικής μεσεγγύησης).

 

Άρθρα 939, 941, 943 παρ.1, 939 ΑΚ, 682 επ., 725, 726, 727, ΚΠολΔ.

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2925

 

Εταιρία Ε.Π.Ε «…» με αντικείμενο ετοίμων ενδυμάτων σύναψε με ομόρρυθμο εταίρο ομόρρυθμης εταιρίας Ο.Ε. «…» διαδοχικές προφορικές συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων της. Ενώ η εταιρία Ε.Π.Ε «…»   πώλησε και παρέδωσε στον αντισυμβαλλόμενό της τα εμπορεύματα, εκείνος δεν προέβη στην εξόφληση του τιμήματος, παρά την παραλαβή των εμπορευμάτων και τη λήξη της πίστωσης. Κατόπιν αυτού, η εταιρία Ε.Π.Ε «…» πέτυχε την έκδοση Διαταγής πληρωμής εις βάρος της Ο.Ε. «…» η οποία επιδόθηκε στον ομόρρυθμο εταίρο.

Ο ανωτέρω ομόρρυθμος εταίρος μεταβίβασε αιτία δωρεάς προς τρίτο (πατέρα του) ακίνητο ιδιοκτησίας του, πριν τη σύναψη των αγορών.

Η Ε.Π.Ε «…» άσκησε αγωγή διαρρήξεως της ανωτέρω δικαιοπραξίας (δωρεάς) ως καταδολιευτικής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και παράλληλα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο – κι επικουρικά παροχή δικαστικής μεσεγγύησης συντηρητικής κατάσχεσης.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έκρινε ότι κατά το χρόνο σύναψης της δωρεάς (δικαιοπραξίας) ο ομόρρυθμος εταίρος και η ομόρρυθμη εταιρία της οποίας ήταν εταίρος και ευθυνόμενος έτσι για τα χρέη της δεν είχε την ιδιότητα του οφειλέτη της ενάγουσας, συνεπώς η αγωγή διάρρηξης δεν ασκήθηκε νομίμως.

Ως προς την κύρια βάση του αιτήματος: Η αίτηση ασφαλιστικών είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη αφού δεν έχει διαταχθεί διάρρηξη της ανωτέρω δικαιοπραξίας (δωρεάς) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αλλά ούτε και παρασχέθηκε η συγκατάθεση τρίτου κυρίου του ακινήτου, για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητό του.

Ως προς την επικουρική βάση του αιτήματος: Σχετικά με την παροχή δικαστικής μεσεγγύησης το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κρίνοντας ότι δεν αρκούν για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων ούτε ο γενικός κίνδυνος πιθανής μεταβολής στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης των καθ΄ων αλλά ούτε και η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ΄ου – οφειλέτη ομορρύθμου εταίρου. Αντίθετα πιθανολογήθηκε ότι υφίστανται περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω ομόρρυθμου εταίρου μέλους της εταιρίας που την καθιστούν φερέγγυα καθώς στο μεταξύ διάστημα έλαβε χώρα συμφωνία ρύθμισης οφειλής της απαίτησης της αιτούσας η οποία τηρείται εκ μέρους της ομόρρυθμης εταιρίας,(προσκομίστηκαν τραπεζικές αποδείξεις) συνεπώς καθίσταται ανίσχυρη η επίκλησή της αιτούσας περί κινδύνου μη ύπαρξης αξιόχρεου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη.

Ομοίως για τους ίδιους λόγους το Π Πρ Πρέβεζας απέρριψε την αγωγή περί καταδολιεύσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 23-5-2014

Aside

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΥ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΥ

Άρθρα 105, 106 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 625

Παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου. Αρ. 105, 106 ΑΚ. Αποζημίωση. Επιλογή άλλου ιατρού αντί του ενάγοντα δια τη θέση του Επιμελητού Α` σε Νοσοκομείο, επειδή ο τελευταίος δεν είχε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα λόγω ελλείψεως προσφάτου νοσοκομειακής εμπειρίας. Ορθή η κρίση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ότι μη νόμιμα κηρύχθηκε μη διοριστέος και ότι πρέπει να του αποκατασταθεί η υλική ζημία (λαμβάνοντας τις αποδοχές του ιατρού Επιμελητή Α`) και την ηθική ζημιά. Ένσταση εναγομένου για συμψηφισμό ζημιάς και κέρδους. Δεν χωρεί γιατί η ζημιά του ενάγοντα δεν μπορεί να συμψηφισθεί με την ωφέλεια που αποκόμισε από την απασχόληση του στο ΙΚΑ όσο και από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, γιατί η ωφέλεια προήλθε από διαφορετική αιτία. Δέχεται εν μέρει αγωγή.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-5-2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΣ»

Με παρατηρήσεις Κώστα Μπέη στη ΔΙΚΗ.

 

Aside

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ 2553

Ο χαρακτήρας μίας έκτασης ως δασικής, δεν αποκλείει την δυνατότητα να συνιστά ταυτόχρονα αντικείμενο κυριότητας από ιδιώτη. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο αυτής κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου, με βάση απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου.

Κατάληψη από τρίτο.

Οι 2 από τους πολλούς συνιδιοκτήτες της έκτασης αυτής, άσκησαν αγωγή κατά του καταληψία, για λογαριασμό όλων των συνιδιοκτητών. Τόσο το πρωτόδικο Δικαστήριο όσο και το Εφετείο, αφού έκαναν δεκτή την αγωγή, στη συνέχεια διέταξαν την απόδοση στους ενάγοντες, ολοκλήρου του επιδίκου και όχι μόνο αυτό που αναλογούσε στις εξ αδιαιρέτου μερίδες τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-5-2014

Aside

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1094 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2178

 

Αφορά την παράνομη κατάληψη μέρους του ακινήτου μεγάλης αξίας ευρισκόμενο πλησίον της θάλασσας, της ενάγουσας από τον εναγόμενο αδελφό της. Συγκεκριμένα, ο εναγόμενος εισήλθε εντός της δενδροφυτεμένης (ελαιώνα) από 40ετίας ιδιοκτησία της ενάγουσας, ισχυριζόμενος ότι απέκτησε την κυριότητα αυτής με κληρονομική διαδοχή. Η ενάγουσα ισχυρίζονταν ως τίτλο κτήσης άτυπη διανομή – δωρεά εν ζωή από τον πατέρα τους (άτυπη σύσταση προικός) και χρησικτησία.

      Το πρωτόδικο Δικαστήριο, απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας αβάσιμους τους ισχυρισμούς της ενάγουσας περί έναρξης της χρησικτησίας προ του θανάτου του δικαιοπαρόχου, δεχόμενο ότι η αποδεδειγμένη 40ετής νομή αυτής στο επίδικο, ξεκίνησε μετά το θάνατο του πατέρα τους και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να αντιταχθεί κατά του εναγομένου – συγκληρονόμου.

Το Εφετείο δεχόμενο ακριβώς τα αντίθετα, έκανε δεκτή την αγωγή.

Ο εναγόμενος αντίδικος, άσκησε αναίρεση στον ΑΠ η οποία απορρίφθηκε.

 

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 13-5-2014

 

Aside

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Άρθρα 534, 540, 543 και 914 ΑΚ

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2620

Κατόπιν προφορικής σύμβασης πώλησης που καταρτίστηκε μεταξύ του συζύγου της ενάγουσας και του πατέρα του εναγομένου, συνάφθηκε στη συνέχεια σύμβαση πώλησης και μεταβιβάσθηκε στην ενάγουσα ένας μεταχειρισμένος παλαιός γεωργικός ελκυστήρας.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πώληση, η ενάγουσα ισχυρίσθηκε ότι παρατηρήθηκαν επιπλοκές σε διάφορα όργανα του μηχανήματος όπως προβολείς, φλας κ.τ.λ. διακόπηκε δε η λειτουργία του λόγω διαρροής στο υδραυλικό του σύστημα, όπως προέκυψε και από τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για λογαριασμό της ενάγουσας.

Κατόπιν αυτών των περιστατικών, η ενάγουσα άσκησε αγωγή προκειμένου να αναγνωρισθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης της από τη σύμβαση πώλησης. Επίσης η ενάγουσα επέρριψε στον εναγόμενο αδικοπρακτική ευθύνη συνιστάμενη στο ότι δήθεν της παρέστησε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την άνευ ελαττωμάτων λειτουργία του ελκυστήρα με σκοπό να καταρτιστεί η σύμβαση.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση για την άσκηση της υπαναχώρησης, διότι τα ελαττώματα που εμφανίσθηκαν σε μερικά όργανα του ελκυστήρα κρίθηκαν επουσιώδη και άμεσα σχετιζόμενα με το γεγονός ότι αυτό ήταν πολύ παλιό και μεταχειρισμένο, πράγμα που γνώριζε η ενάγουσα κατά τη σύμβαση της πώλησης. Σχετικά με τη διαρροή του υδραυλικού συστήματος, κρίθηκε ότι αυτή προήλθε από την κακή χρήση του μηχανήματος από τον σύζυγο της ενάγουσας, λόγω του ότι δεν χορηγήθηκε η απαραίτητη ποσότητα λαδιών σε αυτό, πράγμα που είχε επισημάνει ο πωλητής κατά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης. Η αγωγή εναντίον μας απορρίφθηκε.

                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 14-5-2014