Aside

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρα 740 – 781, 905, 323 ΚΠολΔ, Ν. 4305/1962

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 857α

Ο αιτών και η σύζυγός του βρισκόταν σε διάσταση από τον Ιούνιο του 1990 χωρίς να έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος. Το 1992 γεννήθηκε στην Γερμανία από την σύζυγο του αιτούντος ένα παιδί το οποίο ως γεννημένο σε νόμιμο γάμο θεωρήθηκε ως γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Εν συνεχεία με απόφαση του Πρωτοδικείου WUPPERTAL Γερμανίας η οποία προσκομίσθηκε σε επίσημη ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και η οποία έγινε αμετάκλητη από το 1995 κρίθηκε ότι το ανωτέρω ανήλικο τέκνο δεν είναι γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Εξάλλου δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Πρωτοδικείου Πρέβεζας σχετική με τη λύση γάμου των προαναφερομένων συζύγων.

Άσκηση αίτησης αναγνώρισης δεδικασμένου αλλοδαπής δικαστικής απόφασης.

Κατά συνέπεια ενόψει του ότι δεν υπάρχει λόγος που να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της προαναφερθείσας αλλοδαπής απόφασης αφού η απόφαση αυτή δεν αντιτίθεται στην ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά εν γένει ήθη της Ελληνικής κοινωνίας ούτε άλλωστε ο αιτών στερήθηκε το δικαίωμα υπεράσπισής του και γενικά της συμμετοχής του στη δίκη ενώπιον του παραπάνω αλλοδαπού δικαστηρίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας δέχτηκε την υπό κρίση αίτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 11-1-2016

 

 

 

 

Aside

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 3ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ – ΤΟ ΘΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ – ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρα 1, 14, 15, 16, 18, 26, 28, 51 επ., 53, 61 επ, 79, 302 παρ.1, 2 ΠΚ.

 

Ποινική δίωξη ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Πρέβεζας, κατά του κατηγορουμένου, για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας δια παραλείψεως και συγκεκριμένα για τον θανάσιμο τραυματισμό της 3χρονης ανήλικης κόρης του. Ο κατηγορούμενος τυγχάνει ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής και υπεύθυνος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια ανακατασκευών του καταστήματός του, είχε τοποθετηθεί πρόχειρα ένας ξύλινος πάγκος στο πλακόστρωτο (με υψομετρική διαφορά) του περιβάλλοντος χώρου του ΚΥΕ, με αποτέλεσμα η ανήλικη, η οποία βρισκόταν στο χώρο και έπαιζε, να σκαρφαλώσει στον ξύλινο πάγκο και αυτός να την καταπλακώσει στο κεφάλι προξενώντας της βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση από την οποία προήλθε ο θάνατός της.

Το Δικαστήριο αποδεχόμενο τον ισχυρισμό μας κατ’ άρθρ. 302 παρ 2 ΠΚ, έκρινε ότι η ψυχική οδύνη που υπέστη ο κατηγορούμενος από τις συνέπειες της πράξης του που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του οικείου του (τέκνου αυτού), συνιστά λόγο μη υποβολής του σε ποινή και τον απάλλαξε από αυτή.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

 

Aside

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Άρθρα 29 παρ 3 Ν. 3459/2006, 51, 53, 57, 61, 63, 64, 65, 79, 94 παρ 1 ΠΚ.

Ποινική δίωξη ενώπιον του Μον Πλημ/κείου Πρέβεζας, κατά του κατηγορουμένου, για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης, αποκλειστικά για δική του χρήση.
Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η προμήθεια της μικροποσότητας αυτής έγινε για συμπτωματική χρήση και έκρινε μη τιμωριτή την πράξη. Ήτοι ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε μεν ένοχος αφού συντρέχουν τα στοιχεία του άδικου χαρακτήρα της πράξης και του καταλογισμού αυτής, δεν επιβλήθηκε όμως ποινή, αφού η διάταξη του άρθρ. 29 παρ 3 Ν 3459/2006 συνιστά λόγω άρσης του αξιοποίνου.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

Aside

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρα 7 παρ. 4β της 9Α /2005 Πυροσβ. Διάταξης.

 

Ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώπιον του Πταισματοδικείου Πρέβεζας, καθώς ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από την – Επιτροπή Ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ΟΤΑ – στην Κοινότητα ….. Ν Πρέβεζας, διαπιστώθηκε σειρά παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας σε χωματερή, η οποία δεν πληρούσε τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιπυρική προστασία. Ελλιπής περίφραξη κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 4β της 9Α /2005 Πυροσβεστικής Διάταξης, δεν υπήρχε διάνοιξη αποψιλωμένης βλάστησης ζώνης πλάτους τουλάχιστον πενήντα μέτρων περιμετρικά της περίφραξης, δεν έχει γίνει πλήρης επιχωμάτωση των απορριμμάτων.

Ορθώς έγινε η παραπομπή για παραβίαση πυροσβεστικής διάταξης και όχι για υποβάθμιση περιβάλλοντος, όπως παγίως και εσφαλμένως γίνεται κάθε φορά που υπάρχει διαπίστωση παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας σε χωματερές, αφού εν προκειμένω, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις δεν συνδέονται αιτιωδώς με υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Απαλλαγή του κατηγορουμένου προέδρου Κοινότητας μετά την άμεση συμμόρφωση με τις υποδείξεις της επιτροπής και τη διαπίστωση της έλλειψης δόλου.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 11-1-2016

 

Aside

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 55,7%

Ν. 3869/2010 άρθρα 4 παρ. 1
Προσωρινό αρχείο
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, με απόφασή του, που αφορούσε την υπαγωγή μιας οικογένειας στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), αποφάσισε την απομείωση του χρέους των αιτούντων και εντολέων μας κατά 55,7% για έκαστο των συζύγων.
Οι σύζυγοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι με καθαρό μηνιαίο εισόδημα για τον μεν σύζυγο 1.277,47 ευρώ και για την σύζυγο 1.199,01 ευρώ. Έχουν τρία ανήλικα τέκνα και δεν διαθέτουν έσοδα από άλλες πηγές. Επίσης διαμένουν στο ιδιόκτητο διαμέρισμα τους και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο. Η ακίνητη περιουσία τους περιορίζεται σε εξ αδιαιρέτου ποσοστά σε αγροτεμάχια μηδαμινής αξίας. Πριν την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, οι δύο σύζυγοι κατέβαλαν από κοινού στον πιστωτή τους (ΤΠΔ) το συνολικό ποσό των 750,52 ευρώ / μήνα.
Το Δικαστήριο συνεκδικάζοντας και κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των αιτούντων, ρύθμισε τα χρέη τους ως εξής: Επέβαλλε σε έκαστο των συζύγων μηνιαίες καταβολές ύψους 100 ευρώ, για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών.
Το Δικαστήριο εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας των αιτούντων υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να καταβάλουν μηνιαίως για την διάσωσή της, έκαστος των συζύγων το ποσό των 120,63 ευρώ για τα επόμενα 15 χρόνια. Τέλος απήλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους και εξαίρεσε από εκποίηση τα λοιπά ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Το ποσό αυτό δεν τοκίζεται.
Συνεπώς οι σύζυγοι – οφειλέτες θα καταβάλουν από κοινού κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 20 ετών, συνολικά το ποσό των 55.426,8 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής τους που ανέρχονταν στα 124.876,62 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συνέχιζε να τοκίζεται ετησίως μέχρι την οριστική εξόφλησή του. Η απομείωση του χρέους για τους δύο συζύγους ανέρχεται σε ποσοστό 55,7%.
Υπόθεση του γραφείου μας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-1-2016

Aside

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ.

(Άρθρα 410 επ. ΑΚ, 72 ΚπολΔ, Ν. 2496/2007 ΦΕΚ Α’ 87).
Προσωρινό αρχείο μας.

Οι εντολείς μας, προέβησαν στη σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου με τη δανείστρια Τράπεζα κατόπιν υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του χορηγούμενου από την Τράπεζα ποσού σε τρίτη ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία αποτελεί θυγατρική της δανείστριας τράπεζας.
Η ασφαλιστική σύμβαση συνήφθη από του λήπτες του δανείου ΥΠΕΡ της Τράπεζας, έναντι ασφαλίστρου και σε περίπτωση θανάτου τους, η Τράπεζα δικαιούνταν ασφάλισμα ίσο με το ½ του άληκτου υπολοίπου κεφαλαίου του δανείου για τον καθένα από αυτούς, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου.
Θάνατος ενός εκ των δανειοληπτών. Άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καταβάλει το ασφάλισμα προφασισμένη προϋπάρχουσα νόσο του ασφαλισμένου η οποία δεν δηλώθηκε κατά τη σύσταση της ασφάλισης.
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι σε καμία παράβαση δεν προέβη ο θανών ασφαλισμένος, αφού η καρδιακή νόσος από την οποία κατέληξε, δεν προϋπήρχε της ασφαλιστικής σύμβασης, ούτε υποκρύφθηκε δολίως. Κατά συνέπεια πληρούνταν η βασική προϋπόθεση χορήγησης του ασφαλίσματος. Δηλαδή, κατά την ημεροχρονολογία του θανάτου, βρισκόταν σε ισχύ το ως άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπως επίσης, το γεγονός που προκάλεσε το θάνατο ήταν μεταγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης.
Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έκανε δεκτή την πλαγιαστική αγωγή (αρθρ. 72 ΚπολΔ) που ασκήθηκε από την εντολέα μας κατά της Ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς η δανείστρια Τράπεζα αδρανούσε να απαιτήσει από την εναγομένη το ασφάλισμα προς ικανοποίησή της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10-1-2016

Aside

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ.

(Άρθρα 1, 29 παρ. 1 του Ν.2971/01, 10, 66 παρ. 1 του Ν.3028/02)

Αριθμός αρχείου μας 3361

Κατασκευή επίχωσης άνευ αδείας, εντός ζώνης παραλίας και αιγιαλού σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατάσταση ανάγκης λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στην εν λόγω περιοχή της Πρέβεζας (Μύτικας), μετά από έντονη βροχόπτωση και κίνδυνο κατάρρευσης δημοσίου δρόμου και οικιών. Παρότι ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες και η αρχαιολογία, δεν υπήρχε χρόνος για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Απαιτούμενος χρόνος τότε, για την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας, τουλάχιστον ένα έτος.
Το Δικαστήριο αναγνώρισε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και την κατάσταση ανάγκης ως λόγο άρσης του αδίκου χαρακτήρα της πράξης της διοίκησης να προχωρήσει στην επίχωση του αιγιαλού, πριν επιτύχει προηγούμενα την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Ειδικότερα δέχθηκε ότι δεν ήταν άδικη η πράξη αφού τελέσθηκε για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο ο οποίος απειλούσε δημόσια αλλά και ιδιωτική περιουσία, θέτοντας σε κίνδυνο και την ασφάλεια των συγκοινωνιών.
Αθώωση των κατηγορουμένων υπαλλήλων (του προϊσταμένου υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του προέδρου τοπικής κοινότητας του οικείου Δήμου).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 10/1/2016